ost. aktualizacja: 2018-05-15 Odsłon: 3542

Konkurs "Domy, ulice, miasto – zniszczenia i odbudowa. Stargard w pierwszych powojennych latach"

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim!

Miasto puste, jakby wymarłe. (…) Z mieszanymi uczuciami patrzymy na czerniejące, puste okna wypalonych lub zdewastowanych domów. (…) Błądząc widzimy po prawej stronie nietkniętą wieżycę kościoła św. Jana, potem doszczętnie zniszczoną dzielnicę starego miasta. Z morza ruin i zgliszcz wyłania się tam jedynie potężny masyw, jak się potem okazało, kościoła Mariackiego. Wszędzie puste resztki domów mieszkalnych i wyludnione, zasypane gruzem ulice.

           

Taki obraz powojennego Stargardu zapamiętało wielu osadników. Nie tylko pierwsze zetknięcie z miastem, ale i życie w nim było trudnym doświadczeniem. Kim byli pierwsi polscy mieszkańcy tego miasta?

Najpierw byli to robotnicy przymusowi, jeńcy wojenni oraz grupy wydelegowane (kolejarze, pocztowcy, pracownicy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego itd.). Nieco później byli to już repatrianci oraz osadnicy z różnych terenów, m.in. nauczyciele, urzędnicy, lekarze, księża, piekarze, sportowcy, strażacy, rzemieślnicy, itd. Doświadczenie każdego z nich było wtedy na wagę złota, szczególnie tutaj na tzw. Dzikim Zachodzie, gdzie rozpoczynał się proces odbudowy oraz organizacji życia miejskiego na nowo. Przybyli tu na czas nieokreślony, choć wielu myślało, że tylko na chwilę. I mimo trudnej ówczesnej rzeczywistości, szczególnie w pierwszych powojennych latach, my dziś już wiemy, że wielu z nich pozostało tu na zawsze. Ludziom tworzącym na nowo miasto poświęcony jest Dzień Pionierów Stargardu obchodzony 12 maja. Ten Dzień honoruje ich wkład indywidualny i zbiorowy w rozwój miasta. Zwraca także uwagę na pamięć o tych, którzy zdecydowali się, aby w tym nowym i nieznanym sobie jeszcze miejscu rozpocząć kolejny etap życia.

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół średnich. Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na dole strony. UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA PRAC: Na prace czekamy do 24 kwietnia!

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie z okazji Dnia Pionierów Stargardu, a patronat nad nim objął Prezydent Miasta Stargard Rafał Zając.

Zapraszamy!

ost. aktualizacja: 2018-05-15
cofnij drukuj do góry