utworzono : 2017-03-28 Odsłon: 1956

Nabór na stanowisko pracownika do obsługi ruchu turystycznego w Kolegiacie Mariackiej w Stargardzie

Dyrektor Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie

poszukuje kandydata do obsługi ruchu turystycznego w Kolegiacie Mariackiej

w Stargardzie

Od kandydatów oczekujemy:

-        minimum wykształcenie średnie

-        znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

-        dyspozycyjność i dostosowanie się do zmiennych warunków pracy

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

-        obsługa kasy i sprzedaż biletów oraz wydawnictw

-        informowanie o ofercie Muzeum Archeologiczno - Historycznego

-        przygotowanie obiektu do zwiedzania

-        obowiązek utrzymania czystości w miejscu pracy

-        prowadzenie ewidencji ilości osób odwiedzających Kolegiatę Mariacką

Oferujemy:

-        umowę zlecenie

-        pracę w niezwykłym obiekcie

Uwagi dodatkowe:

1.       Nabór ma charakter dwustopniowy:

-        pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną

-        drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna

2.       Oferty, które wpłyną do Muzeum niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

3.       Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone

4.       Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/578 38 35     

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 14.04.2017 r. (liczy się data wpływu do Muzeum w Stargardzie) CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie opatrzonych klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Rynek Staromiejski 2-4 73-110 Stargard z dopiskiem: „ Pracownik – Kolegiata Mariacka”

 

 

 

 

 

utworzono : 2017-03-28
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: