aktualizowano: 2013-09-12 Odsłon: 1567

"Słownik bibliograficzny ziemi stargardzkiej. Das biographische Wörterbuch für den Kreis Stargard (Saatzig)".

Autor projektu: Marcin Majewski
Przygotowanie katalogu: Marcin Majewski

Głównym celem projektu jest utrwalenie i udokumentowanie życia i dorobku stargardzkich Pomorzan oraz dorzucenie nowych, bądź uwypuklenie już znanych faktów przemawiających za regionalnymi tradycjami. Poza celem naukowym, praca ma przyczynić się do spopularyzowania wielu postaci mało lub wcale nie znanych. Oba te aspekty uznano na integralnie związane, bowiem w pełni uzasadnione i zrozumiałe jest szukanie historycznej genealogii teraźniejszości, to znaczy przyczyn i źródeł inności Pomorza, a w tym i ziemi stargardzkiej.

aktualizowano: 2013-09-12
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: