m

Projekty

utworzono : 2017-03-07 Odsłon: 1620

Archeologia Stargardu t.3. Badania archeologiczne Rynku Staromiejskiego.

Projekt zakłada opracowanie i upowszechnienie źródeł pozyskanych w trakcie badań archeologicznych

przeprowadzonych na rynku w Stargardzie w 2009 r. W ramach tego projektu wykonane zostaną:

opracowanie źródeł archeologicznych, specjalistyczne analizy archeobotaniczne i metaloznawcze oraz

przedstawione zostaną wyniki analiz archeozoologicznych, malakologicznych, archeoentomologicznych i

dendrologicznych, a także wykonana zostanie digitalizacja cyfrowa. Końcowym etapem prac będzie

wydanie publikacji pt. "Archeologia Stargardu t.3. Badania archeologiczne Rynku Staromiejskiego". Będzie

to kolejna monografia poświęcona wynikom prac archeologicznych jakie zostały przeprowadzone w

stargardzkim mieście. Zrealizowanie projektu pozwoli na wprowadzenie do obiegu naukowego wyników

badań ważnego miejsca handlowego jakim był rynek, a w aspekcie popularyzatorskim zainteresować

władze samorządowe ochroną i upowszechnianiem wiedzy na temat dziedzictwa archeologicznego.

utworzono : 2017-03-07
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: