m

Projekty

utworzono : 2017-11-23 Odsłon: 1041

Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Cz. 4

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie w roku bieżącym kontynuuje projekt, którego celem jest zwiększenie powierzchni magazynowej.

Zadanie realizowane w 2017 r. jest pod nazwą: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Cz. 4. Dofinansowane zostało tak jak i poprzednie trzy etapy ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury.

W powstającym magazynie, zlokalizowanym w przyziemiu budynku szkolnego dawnego Gimnazjum nr 4 (obecnie Szkoły Podstawowej nr 11 na Osiedlu Zachód) w Stargardzie, mają znaleźć się zabytki pochodzące z prac wykopaliskowych na terenie Stargardu. Dzięki wsparciu idei projektu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków docelowo także zabytki archeologiczne z innych ośrodków miejskich byłego województwa szczecińskiego z wyjątkiem Szczecina. 

Czwarty etap projektu rozpoczęto od zlecenia aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do przetargu, a następnie podjęto przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane i instalatorskie związane z inwestycją. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą w trzeciej dekadzie października br. rozpoczęły się  prace, które obejmować będą m.in.: wykonanie górnej warstwy posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową na całej powierzchni magazynu, pomalowanie posadzki emalią epoksydową oraz montaż odrzwia i drzwi wejściowych do magazynu.

Plan uruchomienia magazynu archeologicznego wpisuje się w działalność MAH w Stargardzie wynikającą z celów i zadań zapisanych w statucie dotyczących gromadzenia, przechowywania, konserwowania, udostępniania i upowszechniania zbiorów. Obecnie zbiory własne MAH w Stargardzie liczą kilkaset tysięcy zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Stargardzie, Recza oraz innych miejscowości. Trzeba podkreślić, że ich liczba stale się powiększa. Są to głównie wyroby gliniane, ceramiczne, metalowe, skórzane, szklane, z poroża i kości zwierząt. 

utworzono : 2017-11-23
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: