m

Projekty

utworzono : 2018-11-20 Odsłon: 858

Wyposażenie magazynu muzealnego zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie. Cz. 5

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie w 2018 r. kontynuuje projekt, którego celem jest zwiększenie powierzchni magazynowej naszej placówki.

Zadanie realizowane w 2018 r. jest pod nazwą: 

Wyposażenie magazynu muzealnego zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie

(część 5)

Projekt dofinansowany został tak jak w latach poprzednich ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: 

Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury 2018

W powstającym magazynie, zlokalizowanym w przyziemiu budynku Szkoły Podstawowej nr 11 na Osiedlu Zachód w Stargardzie (dawne Gimnazjum nr 4), mają znaleźć się zabytki pochodzące z badań archeologicznych na terenie Stargardu. Dzięki wsparciu idei projektu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków docelowo także zabytki archeologiczne z innych ośrodków miejskich byłego województwa szczecińskiego z wyjątkiem Szczecina i Polic. 

Piąty etap projektu polegał będzie, w głównej mierze, na wyposażeniu magazynu w regały przesuwne do przechowywania zabytków archeologicznych. Zakupione regały uzupełnią stan nabytych i zamontowanych już wcześniej regałów przesuwnych w trakcie realizacji poprzednich etapów projektu.  W roku bieżącym zakupione zostaną również skrzynie plastikowe z pokrywami w których będą przechowywane zabytki. Nadto w wydzielonej części magazynowej w bieżącym roku zamontowane zostaną również regały stacjonarne, na których także przechowywane będą zabytki.

Plan uruchomienia magazynu archeologicznego wpisuje się w działalność MAH w Stargardzie wynikającą z celów i zadań zapisanych w statucie dotyczących gromadzenia, przechowywania, konserwowania, udostępniania i upowszechniania zbiorów. Obecnie zbiory własne MAH w Stargardzie liczą kilkaset tysięcy zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Stargardzie, Recza oraz innych miejscowości. Trzeba podkreślić, że ich liczba stale się powiększa. Są to głównie wyroby gliniane, ceramiczne, metalowe, skórzane, szklane, z poroża i kości zwierząt. 

utworzono : 2018-11-20
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: