m

Slideshow

aktualizowano: 2019-06-26 Odsłon: 478

Zaproszenie

Konferencja prasowa w sprawie badań archeologicznych

Zapraszamy na konferencję prasową zapowiadającą badania archeologiczne w kaplicy Petera Gröninga w Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie!

Badania te będą prowadzone w krypcie, w której w 1631 roku pochowany został Peter Gröning, uważany za najwybitniejszego burmistrza Stargardu, osobę znaną, szanowaną i podziwianą już za życia, a obecnie jedną z najważniejszych postaci w historii miasta.

Mamy nadzieję odnaleźć w jego krypcie szczątki, które pozwolą dzięki szczegółowym badaniom dowiedzieć się więcej nt. osoby Gröninga, jego życia prywatnego, stanu zdrowia i warunków panujących w ówczesnym Stargardzie pogrążonym w chaosie wojny trzydziestoletniej.

Konferencja i prezentacja odbędzie się dn. 3 lipca 2019 r., o godzinie 12:00 w gmachu głównym MAH przy Rynku Staromiejskim 3 w Stargardzie.

 

Kim był Peter Gröning?

Peter Gröning urodził w Stargardzie, 30 września 1561 r. Jego rodzicami byli Peter Gröning,  stelmach i starszy cechu oraz Gertruda Bellin. Uczęszczał do Szkoły Miejskiej, a następnie był pisarzem w służbie książęcej, dowódcy zamku bytowskiego. Podróżował po Prusach, Polsce i Rosji. W 1580 r. został powołany do kancelarii księcia wołogoskiego Ernesta Ludwika, gdzie pracował w kilku domenach książęcych. W 1588 r. odszedł ze służby książęcej i wrócił do Stargardu. Ożenił się z Margaretą Friedrichs wdową po rajcy stargardzkim Peterze Naumburgu. Zajmował się przede wszystkim handlem płodami rolnymi, wełną, solą oraz udzielał pożyczek. W 1590 r. został rajcą, następnie skarbnikiem stargardzkim, a w 1616 r. burmistrzem.

W 1625 r. w obliczu zarazy sporządził z małżonką testament, gdzie wskazał jako miejsce pochówku jedną z kaplic kościoła Mariackiego. Ponadto przekazał 7000 guldenów na różne fundacje, w tym 4100 guldenów na stypendia dla uczniów Szkoły Miejskiej. Małżonkowie szczęśliwie przetrwali czas morowego powietrza. Margareta zmarła 23 listopada 1628 r. W dniu 3 października 1630 r. ożenił się powtórnie, z Barbarą Marią von Suckow z Dłuska. 28 stycznia 1631 r. Peter Gröning sporządził drugi testament, gdzie wśród innych zapisów przekazał 20.000 guldenów (ok. 12.500 mln PLN!) na ufundowanie Collegium „dla dobrych, biednych uczących się chłopców i czeladników”. Dwa tygodnie później zmarł i został pochowany w kościele Mariackim. Książę Bogusław XIV potwierdził 5 maja 1631 r. fundację i przeznaczył drewno na budowę auli szkolnej. Uczelnię otwarto w 1633 r., a w 1812 r. przekształcono w Gimnazjum, które funkcjonowało do 1945 r. Obecnie w jego murach znajduje się I Liceum Ogólnokształcące.

Jaki jest cel badań?

Kolegiata Najświętszej Marii Panny w Stargardzie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie” (nr POIS.08.02.00-00-002/18), złożony w ramach procedury pozakonkursowej do VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” POIiŚ na lata 2014-2020. W trakcie planowanych prac m.in. na całej powierzchni zostanie wyremontowana posadzka. Wszystkie odkryte krypty, relikty architektoniczne i pochówki zostaną zinwentaryzowane bądź przebadane. Miejsce ostatniego spoczynku Petera Gröninga zostało wytypowane do przeprowadzenia pełnych badań. Ich celem jest ocena zachowania krypty, szczątków pochowanych osób oraz badania specjalistyczne m.in. z zakresu archeologii, antropologii i genetyki.

Kto prowadzi badania?

Prace prowadzi Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie i Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

aktualizowano: 2019-06-26
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: