utworzono : 2015-04-14 Odsłon: 1809

Archeologia Stargardu t.2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego

W roku 2015 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie rozpoczęło realizację zadania pod nazwą Archeologia Stargardu t.2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Zadanie to uzyskało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych. Celem projektu jest prezentacja, analiza i interpretacja źródeł archeologicznych, które pozyskano w trakcie prac wykopaliskowych na terenie byłego kościoła augustianów-eremitów w Stargardzie.

Dzięki konfrontacji źródeł historycznych z odkrytymi podczas prac archeologicznych – w latach 2005-2007 w miejscu byłej świątyni – zabytkami oraz odkrytymi reliktami architektury, istnieje możliwość lepszego poznania zarówno dziejów dawnego kościoła klasztornego, jak i w szerszym kontekście – historii Stargardu. W ramach zadania analizie zostaną poddane pozostałości materialne w postaci: wyrobów ceramicznych, szklanych, metalowych, kamiennych, z kości i rogu, a także elementy detali architektonicznych oraz tkanin. Przeprowadzone zostaną również specjalistyczne badania: antropologiczne, archeobotaniczne, archeozoologiczne, malakologiczne, metaloznawcze oraz petroarcheologiczne.

Końcowym rezultatem projektu Archeologia Stargardu t.2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego, będzie wydanie publikacji o tym samym tytule. Opracowanie to będzie drugim tomem zainicjowanej w 2012 rok serii wydawniczej Archeologia Stargardu. Realizacja tego zadania jest bardzo istotna dla archeologii miejskiej nie tylko w skali regionu, ale i całej Polski. Choć badania w obrębie przestrzeni miejskiej stały się dość powszechną praktyką we wszystkich dużych ośrodkach, to jednak większość wyników prac nie zostało nigdy opublikowanych. W związku z tym kontynuacja wydawnicza Archeologii Stargardu daje możliwości porównawcze innym miastom regionu, a także ośrodkom o tradycji hanzeatyckiej z innych krajów. Dzięki pozyskanym, na terenie dawnej świątyni klasztornej, przedmiotom opisanym w kontekście wydarzeń politycznych, gospodarczych oraz na tle społecznym, odkryta zostanie kolejna biała plama na kartach historii Stargardu. Publikacja, będąca podsumowaniem projektu Archeologia Stargardu t.2. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego, będzie środkiem przekazu wiedzy o dawnym Stargardzie, a także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości wśród obecnych mieszkańców miast.

Czas realizacji zadania: lata 2015-2016

utworzono : 2015-04-14
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: