m

Projekty

aktualizowano: 2014-12-19 Odsłon: 1662

Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych

 

W roku 2014 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie rozpoczęło realizację zadania pod nazwą Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Zadanie to polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz rozpoczęciu prac budowlanych, które polegały na przeprowadzeniu prac rozbiórkowych. Zadanie to dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu/Priorytetu: Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura kultury.

Projekt jest pierwszym etapem inwestycji, której głównym celem jest powiększenie powierzchni magazynowej stargardzkiego muzeum przeznaczonej na zabytki archeologiczne z badań prowadzonych w Stargardzie oraz w miastach na obszarze zachodniej części województwa zachodniopomorskiego (poza miastem Szczecin). Innym ważnym celem tego zadania, oprócz stworzenia odpowiednich warunków magazynowych, jest usprawnienie i ułatwienie możliwości udostępniania zabytków do celów badawczych, publikacyjnych, edukacyjnych i wystawienniczych, a także do wykonywania pierwszych poza wykopowych procedur porządkowania pozyskiwanego materiału archeologicznego.

Obecnie zbiory archeologiczne MAH w Stargardzie liczą kilkaset tysięcy eksponatów (głównie wyroby gliniane, ceramiczne, metalowe, skórzane, szklane, z poroża i kości zwierząt). Oprócz tego MAH w Stargardzie, na podstawie porozumienia zawartego z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, miałoby docelowo przyjmować materiał archeologiczny z innych miast zachodniej części województwa (poza miastem Szczecin). W województwie zachodniopomorskim nie ma magazynu zabytków archeologicznych o charakterze centralnym, w którym różne podmioty mogłyby składować zabytki archeologiczne z badań terenowych. Lokalizacja takiego magazynu w Stargardzie, z uwagi na jego dogodne położenie komunikacyjne, stanowi dodatkowy atut.

Plan uruchomienia magazynu archeologicznego wpisuje się w działalność muzeum wynikającą z celów i zadań zapisanych w jego statucie dotyczących gromadzenia, przechowywania, konserwowania, udostępniania i upowszechniania zbiorów.

aktualizowano: 2014-12-19
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: