utworzono : 2015-10-14 Odsłon: 1468

Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Cz. 2.

We wrześniu 2015 r. MAH w Stargardzie, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane i wyłonieniu firmy budowlanej, przystąpiło do realizacji drugiego etapu zadania pn. Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Cz. 2. Podobnie jak zeszłoroczne prace rozbiórkowe to zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu/Priorytetu: Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura kultury.                      

Drugi etap tego zadania obejmuje prace budowlane polegające na: wylaniu podłoża z betonu podkładowego wewnątrz budynku, wykonaniu robót murarskich (postawienie ścian działowych wewnętrznych), tynkarskich i instalacyjnych branży: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej (podstawowa i uziemienie), elektrycznej SAP, alarmowej i antywłamaniowej oraz dostawie i montażu instalacji nawiewno-wywiewnej.

W magazynie archeologicznym mają znaleźć się zabytki pochodzące z prac wykopaliskowych na terenie Stargardu, a dzięki poparciu projektu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków docelowo także z innych ośrodków miejskich byłego województwa szczecińskiego z wyjątkiem Szczecina. Dzięki temu w jednym miejscu zgromadzony zostanie obszerny materiał porównawczy. Obecnie zbiory własne MAH w Stargardzie liczą kilkaset tysięcy zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Stargardzie oraz w Reczu. Są to głównie wyroby gliniane, ceramiczne, metalowe, skórzane, szklane, z poroża i kości zwierząt.                     

Plan uruchomienia magazynu archeologicznego wpisuje się w działalność MAH w Stargardzie wynikającą z celów i zadań zapisanych w statucie dotyczących gromadzenia, przechowywania, konserwowania, udostępniania i upowszechniania zbiorów. 

utworzono : 2015-10-14
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: