utworzono : 2016-10-12 Odsłon: 1154

Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Cz. 3

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie kontynuuje projekt polegający na zwiększeniu powierzchni magazynowej poprzez dostosowanie użyczonych pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu budynku szkolnego. Zadanie to realizowane jest w 2016 r. pn. Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Cz. 3 i dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury.

Trzeci tegoroczny etap projektu rozpoczęto od zlecenia aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do przetargu, a następnie podjęto przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z inwestycją. Obejmują one następujące prace: wykonanie górnej warstwy posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową, stolarka okienna i drzwiowa, instalowanie rolet, tynkowanie, roboty malarskie, obudowa przewodów z płyt G-K, podniesienie rury c.o., instalowanie białego montażu do instalacji elektrycznej i uruchomienie instalacji elektrycznej. Oprócz prac budowlanych zostanie zainstalowany biały montaż i uruchomiona instalacja alarmowa i instalacja SAP, nastąpi podłączenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej do węzła c.o. Również na tym etapie odbędzie się montaż pierwszych dziewiętnastu regałów przesuwnych. Po jego zakończeniu możliwe będzie częściowe użytkowanie magazynu archeologicznego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zabytki archeologiczne bardzo często mają charakter materiału masowego, a wielość prowadzonych inwestycji powoduje, że ostatnie lata odznaczają się ich dynamicznym pozyskiwaniem. Problem braku przestrzeni magazynowej dotyczy nie tylko naszej instytucji, ale jest problemem odczuwalnym w skali całego województwa. W magazynie archeologicznym mają znaleźć się zabytki pochodzące z prac wykopaliskowych na terenie Stargardu, a dzięki poparciu projektu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków docelowo także z innych ośrodków miejskich byłego województwa szczecińskiego z wyjątkiem Szczecina. 

Plan uruchomienia magazynu archeologicznego wpisuje się w działalność MAH w Stargardzie wynikającą z celów i zadań zapisanych w statucie dotyczących gromadzenia, przechowywania, konserwowania, udostępniania i upowszechniania zbiorów. Obecnie zbiory własne MAH w Stargardzie liczą kilkaset tysięcy zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Stargardzie oraz w Reczu. Są to głównie wyroby gliniane, ceramiczne, metalowe, skórzane, szklane, z poroża i kości zwierząt.

utworzono : 2016-10-12
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: