utworzono : 2018-09-11 Odsłon: 272

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie”.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 206 150,00 zł.

 

utworzono : 2018-09-11
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: