aktualizowano: 2015-07-22 Odsłon: 2416

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim informuje o unieważnieniu postępowania

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).  

aktualizowano: 2015-07-22
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: