utworzono : 2015-09-11 Odsłon: 1684

Rozstrzygnięcie II przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym na „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”.

utworzono : 2015-09-11
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: