aktualizowano: 2016-07-15 Odsłon: 10537

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych.

Aktualizacja 15.07.2016 r.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie informuje, że uległ zmianie czas składania ofert na ww. przetarg do dnia 27.07.2016 r. do godz. 10:30.

Aktualizacja 15.07.2016 r.

W treści „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” ulegają zmianie zapisy:

s. 17, pkt. 14 informacja: NIE OTWIERAĆ przed dniem 18.07.2016 r.  godz.: 10.30

otrzymuje brzmienie: NIE OTWIERAĆ przed dniem 27.07.2016 r.  godz.: 10.30

 

s. 19, pkt. 1 informacja: Ofertę należy złożyć w siedzibie głównej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie ul. Rynek Staromiejski 2 w terminie do dnia
18.07.2016 r. do godz. 10.30.

otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć w siedzibie głównej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie ul. Rynek Staromiejski 2 w terminie do dnia
27.07.2016 r. do godz. 10.30.

s. 20, pkt. 6 informacja: Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 18.07.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, w gmachu głównym Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 2-4.

Otrzymuje brzmienie: Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 27.07.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, w gmachu głównym Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 2-4.

aktualizowano: 2016-07-15
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: