aktualizowano: 2013-09-25 Odsłon: 1827

Ludwisarstwo stargardzkie i pomorskie XIV-XVII w.

Marcin Majewski
Stargard 2003
ISBN 83-911438-9-6

Katalog jest wydawnictwem mającym przybliżyć problematykę ludwisarstwa stargardzkiego i pomorskiego (Pomorze rozumiane jest jako obszar w granicach Księstwa Pomorskiego okresu XIV-XVII w.) okresu XIV-XVII w. Tematyka ta jest poruszana po raz pierwszy w dziejach muzealnictwa pomorskiego. Dobór haseł katalogu podyktowany został chęcią ukazania w miarę szerokiego wachlarza produkcji ludwisarskiej. Sporo miejsca zarezerwowano dla dekoracji, które są ważnym elementem tej kategorii zabytków - szczególnie dla moździerzy i dzwonów. Ponadto godzi się wskazać prezentowane tutaj źródła archiwalne, których zachowana ilość skłania do refleksji nad burzliwymi dziejami obszaru Pomorza.

aktualizowano: 2013-09-25
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: