aktualizowano: 2022-05-31 Odsłon: 533

Skarbiec

Data rozpoczęcia: 11.09.2021
Data zakończenia: 29.05.2022

Wystawa czasowa „Skarbiec” powstała z okazji tegorocznych Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa pt. „Skarbiec pamięci”. Ekspozycja prezentuje zbiór 46 zabytków archeologicznych, pochodzących z kolekcji Działu Archeologii Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Wybrano te przedmioty, które przez wieki uznawane były przez ludzi za cenne: pieniądze, biżuterię oraz zdobione elementy odzieży. Wystawa pozwala prześledzić ewolucję i zmiany w stylistyce okazów traktowanych w przeszłości jako cenne: tak pod względem wartości kruszcowej, jak i emocjonalnej.

Część przedstawionych zabytków to dobrze znane okazy funkcjonujące w świecie nauki, ale obejrzeć można również takie, które pierwszy raz udostępniane są szerszemu gronu odbiorców.

Minimalistyczna koncepcja wystawy ma na celu skupienie maksymalnej uwagi zwiedzających na bogatych, choć stosunkowo niewielkich, przedmiotach.

Autorzy wystawy: Mateusz Szeremeta, Iwona Wojciechowska

Bezpłatny katalog wystawy znajduje się na stronie: 

http://muzeum-stargard.pl/clients/_muzeum/_upload/files/skarbiec_katalog.pdf

aktualizowano: 2022-05-31
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: