aktualizowano: 2021-01-13 Odsłon: 1480

Stargardzkie Starożytności 2.0

Data rozpoczęcia: 12.03.2020
Data zakończenia: 29.11.2020

Tytuł wystawy Stargardzkie starożytności 2.0 z 2020 r. ściśle nawiązuje do podobnej wystawy z roku 1934. Jest to bowiem dopiero druga czasowa ekspozycja przedmiotów pochodzących z prahistorii w Stargardzie. Zarówno wtedy, jak i obecnie, główną ideą towarzyszącą jej powstawaniu było pokazanie osobom zainteresowanym, szczególnie mieszkańcom tego terenu, zabytków archeologicznych o chronologii starszej niż wczesne średniowiecze.

Wystawę Stargardzkie starożytności 2.0 tworzą artefakty znalezione na terenie obecnego powiatu stargardzkiego. Podzielono je, ze względu na chronologię, na cztery zespoły. W pierwszym znajdują się zabytki krzemienne ze schyłkowego paleolitu i mezolitu (9 500/9 000 – 5 200/4 300 BC). Drugi reprezentują przedmioty wytworzone w neolicie (5 200/4 300 – 2 350 BC). Trzecia grupa to przede wszystkim wykonane ze stopu cyny i miedzi narzędzia, broń oraz biżuteria, a także zrekonstruowane naczynia gliniane oraz ich ułamki, datowane na protobrąz, epokę brązu i wczesną epokę żelaza (2 350 – 500/450 BC). Czwarty, ostatni zbiór, to naczynia, przedmioty codziennego użytku, biżuteria i monety z okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów (500/450 BC – 500/510 AD). Dodatkowo ekspozycję wzbogacają archiwalia traktujące o otworzeniu pierwszej wystawy starożytności w Stargardzie, 86 lat temu.

Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie oraz Muzeum Narodowego w Szczecnie.

Autorką scenariusza i kuratorem wystawy jest Karolina Bucka.

Wystawa została objęta patronatem magazynu "Archeologia Żywa", http://bit.ly/AZ-75-2020

Wystawa jest elementem obchodów Europejskich Dni Archeologii - 1-21.06.2020, https://journees-archeologie.fr/fru-2108/c-2020/lg-en/poland/fiche-initiative/10071/The-Museum-of-Archaeology-and-History-in-Stargard

aktualizowano: 2021-01-13
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: