aktualizowano: 2013-09-29 Odsłon: 9269

Historia Bastei


Basteja jest zabytkowym, XVI-wiecznym obiektem obronnym usytuowanym w południowo-zachodnim odcinku murów miejskich w okolicy Bramy Pyrzyckiej oraz Baszty Tkaczy. Jej aktualny wygląd został ukształtowany na przestrzeni trzech wieków: XVI, XVII i XIX. Tworzyła pierwotnie dość niski półkolisty występ muru w stronę fosy, zwieńczony tarasem artyleryjskim. Niższe kondygnacje służyły do ostrzału z broni ręcznej, znajdowały się tam także magazyny uzbrojenia.

W drugiej połowie XIX w. basteję przystosowano do celów mieszkalnych, wznosząc dodatkowe piętro z szeregiem okien, a od strony miasta prostokątną klatkę schodową ze szczytem ozdobionym w ostrołukowe blendy. Całość nakryto stożkowym dachem.

   

W 1945 r. Basteja została spalona i częściowo zniszczona.

     

Basteję odbudowano w latach 1979-1980 i przekazano Muzeum w Stargardzie, gdzie przez wiele lat znajdowała się wystawa militariów. W 2005 roku, z powodu złego stanu technicznego budynku, Basteja została zamknięta dla zwiedzających.

  

Obecnie, dzięki projektowi, budynek został przebudowany i przystosowany do potrzeb nowej wystawy stałej, obejmującej dzieje Stargardu od czasów lokacyjnych, tj. połowy XIII w., po lata 20. XX w.
Całe muzeum składa się ze strefy edukacyjno-doświadczalnej oraz czterokondygnacyjnej części ekspozycyjnej.

  

 

aktualizowano: 2013-09-29
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: