m

Dział Archeologii

ost. aktualizacja: 2019-10-08 Odsłon: 13206

Dział Archeologii


Zbiory Działu Archeologii gromadzone były od początku istnienia Muzeum. Pierwsze eksponaty to najczęściej znaleziska przypadkowe datowane głównie na neolit, czyli młodszą epokę kamienia (siekierki, toporki, fragmenty naczyń) przekazywane przez mieszkańców miasta i okolicy w formie darów.

Przełom lat 60. i 70. ubiegłego wieku przyniósł pierwszy dynamiczny wzrost liczby muzealiów archeologicznych. Prowadzone wówczas badania w związku z zabudową zniszczonego w czasie II wojny światowej Starego Miasta wzbogaciły zbiory o szereg zabytków z wczesnego średniowiecza (głównie naczynia oraz ich fragmenty) oraz z okresu nowożytnego. Gromadzone obecnie zbiory ze względu na miejsce i specyfikę prowadzonych badań archeologicznych związane są przede wszystkim z kulturą materialną lokacyjnego Stargardu.
Przechowywane obecnie w magazynach Działu Archeologii zbiory liczą kilkaset tysięcy eksponatów datowanych od młodszej epoki kamienia (neolitu) po 1 poł. XX wieku.

W ramach Działu Archeologii, Muzeum dysponuje pracownią konserwatorską. Do zakresu pracy należy konserwacja zabytków archeologicznych. Pracownia otacza opieką konserwatorską wszystkie muzealia ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie – w ramach profilaktyki konserwatorskiej kontroluje warunki eksponowania i przechowywania muzealiów. 

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzonymi przez nas badaniami i ich efektami.

ost. aktualizacja: 2019-10-08
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: