m

Badania archeologiczne

RSS

Skrzany

4 czerwca 2019
1427
1
0
»

Kaplica św. Jakuba - 2 sezon prac

Drugi sezon prac badawczych prowadzonych na terenie dawnej kaplicy i cmentarza św. Jakuba (rejon wyspy drogowej przy ul. Gdańskiej, Skłodowskiej-Curie i Światopełka) rozpoczął się i zakończył  w lipcu 2014 roku. Badania archeologiczne prowadzone były wspólnie przez MAH i Katedrę Archeologii US. Ich celem było odkrycie reliktów kaplicy św. Jakuba, która powstała w XV w. Ostatnie informacje o jej istnieniu pochodzą z przełomu XV i XVI w.

»
12 września 2014
3361
4
0
»

Kaplica św. Jakuba

Latem 2013 roku przeprowadzono pierwszy etap poszukiwań kaplicy św. Jakuba, której losy są mało znane. Budowla ta została wzniesiona w XV wieku przed kompleksem Bramy Wałowej, a zniszczona prawdopodobnie w czasie wojny trzydziestoletniej. Terenem poszukiwań była wyspa drogowa u zbiegu ulic Światopełka, Gdańskiej i Marii Skłodowskiej-Curie. Domniemane relikty budowli zostały zarejestrowane w czasie prospekcji georadarowej, na podstawie której wytyczono kwadratowy wykop o powierzchni 100 m2. Pięciotygodniowe wykopaliska nie wystarczyły na dotarcie do pozostałości kaplicy, jednak pozwoliły zbadać nowożytny cmentarz, który funkcjonował najpierw wokół, a następnie również w miejscu zaginionej budowli. Pozyskano znaczną liczbę informacji o zdrowiu, długowieczności i zwyczajach mieszkańców Stargardu, którzy przed wiekami spoczęli na tym skrawku poświęconej ziemi.

Wykop archeologiczny został zabezpieczony a badania będą kontynuowane w sezonie następnym.

»
19 września 2013
4934
8
0
»

Kwartał IV

Badania archeologiczne późnośredniowiecznej działki mieszczańskiej w Stargardzie

Podczas przygotowywania terenu pod miejsca parkingowe przy ulicy Grodzkiej w Stargardzie natrafiono na dobrze zachowane relikty późnośredniowiecznej architektury drewnianej. Zarejestrowane w wykopie elementy stanowią poniekąd wyrwane z kontekstu zagospodarowanie ówczesnego terenu w tym miejscu. Dzięki warstwie organicznej (mierzwa) ograniczającej dopływ tlenu, możliwe było zachowanie w takim stanie konstrukcji, jak i wszelkich przedmiotów pozyskanych z wykopalisk a wykonanych głównie z drewna i skóry.

»
6 września 2013
4159
0
0
»

Kwartał V

W sierpniu 2010 roku rozpoczęto ratunkowe badania archeologiczne na jednym z kwartałów Starego Miasta w Stargardzie. Tzw. kwartał nr V stał się miejscem prac wykopaliskowych, obejmujących obszar około 525 m2. Badaniu poddano zachodnią część kwartału. Prace przeprowadzono w związku z inwestycją: „Budowa Hotelu Stare Miasto w Stargardzie”.
Prace wstępne polegały na odgruzowaniu i odsłonięciu reliktów zabudowy parcel przy dzisiejszej ulicy Grodzkiej. Do interesujących pozostałości architektonicznych należały nieliczne mury ceglane z zaprawą wapienno-piaskową, zbudowane z cegły formatowej. Odkryte pomieszczenia miały sklepienia kolebkowe, a w niektórych ścianach znajdowały się nisze. Dane te są istotne w określeniu linii dawnej zabudowy, jak i jej korelacji z otoczeniem.

»
6 września 2013
4701
0
0
»

Rynek Staromiejski

Badania na Rynku Staromiejskim prowadzono w 2009 roku od maja do grudnia. Były to wykopaliska o charakterze interwencyjnym, w związku z inwestycją polegającą na zagospodarowaniu płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie. Badania mimo stosunkowo niewielkiego zakresu przyniosły szereg informacji na temat użytkowania tego obszaru w średniowieczu.

»
6 września 2013
3128
0
0
»

Kwartał IX

W grudniu 2008 roku zakończyły się trwające 14 miesięcy ratownicze badania wykopaliskowe na jednym z dawnych kwartałów Starego Miasta tzw. Kwartale IX. Przeznaczony do badań obszar obejmujący ponad 11 000 m². sprawiał, że badania te były największymi w swoim czasie badaniami archeologiczno-architektonicznymi na terenie Pomorza Zachodniego wykonywanymi w mieście.

»
6 września 2013
3241
0
0
»

Klasztor augustianów-eremitów

Stacjonarne badania wykopaliskowe na terenie dawnego klasztoru augustianów-eremitów rozpoczęto się w 2005 r. Były one konsekwencją przeprowadzonych rok wcześniej interwencyjnych badań archeologicznych przy przebudowie sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Klasztornej, Wita Stwosza, Bolesława Chrobrego i Portowej, podczas których natrafiono na pozostałości po pracach rozbiórkowych przy klasztorze wraz z licznym materiałem zabytkowym.

»
27 sierpnia 2013
3819
0
0
»
Wszystkich rekordów: 10

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: