m

Badania archeologiczne

aktualizowano: 2013-09-19 Odsłon: 2893

Rynek Staromiejski

Badania na Rynku Staromiejskim prowadzono w 2009 roku od maja do grudnia. Były to wykopaliska o charakterze interwencyjnym, w związku z inwestycją polegającą na zagospodarowaniu płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie. Badania mimo stosunkowo niewielkiego zakresu przyniosły szereg informacji na temat użytkowania tego obszaru w średniowieczu.

W centralnej części placu odkryto pozostałości po pomniku Germanii. Był to fragment fundamentu ceglano – kamiennego, na którym stał niegdyś cokół pomnika. Pomnik Germanii postawiono w tym miejscu w 1874 roku. Był on wzniesiony ku czci żołnierzy poległych w czasie wojny francusko-pruskiej. Podczas zdejmowania kolejnych warstw natrafiono w centralnej części płyty Rynku na pozostałości średniowiecznego bruku kamiennego ułożonego na osi wschód – zachód. Zachowana długość bruku wynosiła 30,3 m, a szerokość dochodzącą do 3,20 m. Najbardziej interesującym odkryciem, datowanym na średniowiecze są pozostałości dwóch pieców do wytopu brązu.

Przy eksploracji warstwy X, we wschodniej części płyty Rynku, natrafiono na pozostałości dwóch kramów średniowiecznych. Odsłonięto fragment zniszczonej konstrukcji drewnianej z zachowanym moszczeniem, składającym się z patyków brzozowych oraz większych i mniejszych kamieni polnych. Najliczniejszą grupę zabytków znalezionych w tym obiekcie stanowiły różnego rodzaju pozostałości wyrobów skórzanych oraz drewnianych – w tym pierwszy przykład patynki czyli tzw. obuwia ochronnego. Oprócz tego znaleziono tu dwa całe naczynia ceramiczne, jeden przykład kugeltopfa oraz dzbanka z wylewem w kształcie czwórliścia.

Z badanego terenu pozyskano ok. 12,500 fragmentów tzw. zabytków masowych (w tym ponad 7300 fragm. ceramiki, ok. 5000 fragm. kości, ok. 100 fragm. szkła, oraz po kilka przykładów kafli i detalu architektonicznego). Znaleziono ponad 400 przedmiotów zabytkowych w tym pierwsze znaleziska średniowiecznych plomb towarowych oraz pierwszy przykład znaczka pielgrzymiego w kształcie krzyża.

aktualizowano: 2013-09-19
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: