m

Wymiana międzybiblioteczna

ost. aktualizacja: 2020-06-03 Odsłon: 12132

OFERTA WYDAWNICZA MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO W STARGARDZIE na rok 2020

Biblioteka MAH prowadzi wymianę międzybiblioteczną z instytucjami w kraju i za granicą. Są to wydawnictwa Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, których lista znajduje się poniżej.

Biblioteki i instytucje zainteresowane wymianą proszone są o kontakt: a.matwiejczuk@muzeum-stargard.pl

Czasopisma:

1.      Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich. Tom XII (2017), Stargard 2018, ss. 240 il. kol., spis treści również w języku angielskim i niemieckim, streszczenia w języku niemieckim, abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim. ISSN 1641-7747

2.      Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich. Tom XI (2016), Stargard 2017, ss. 308, il. kol., spis treści również w języku angielskim i niemieckim, streszczenia w języku niemieckim, abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim. ISSN 1641-7747

3.      Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich. Tom X (2015), Stargard 2016, ss. 510, il., spis treści również w języku angielskim i niemieckim, streszczenia w języku niemieckim, abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim. ISSN 1641-7747

4.      Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich. Tom IX, Stargard 2015, ss. 415, il., spis treści również w języku angielskim i niemieckim, streszczenia w języku niemieckim, abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim. ISSN 1641-7747

5.      Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza Tom VIII, Stargard 2014, ss. 304, il spis treści również w języku angielskim i niemieckim, streszczenia w języku niemieckim, abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim. ISSN 1641-7747

6.      Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza Tom VII, Stargard 2013, ss. 419, il., streszczenia w języku niemieckim. ISSN 1641-7747

7.      Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza Tom VI, Stargard 2011, ss. 523, il., streszczenia w języku niemieckim. ISSN 1641-7747

8.      Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza. Tom V (2005-2009), Stargard 2010, ss. 550, il., streszczenia w języku niemieckim, ISSN 641-7747

9.      Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza. Tom IV (2004), Stargard 2006, ss. 624, il., streszczenia w języku niemieckim. ISSN 1641-7747

10.  Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza. Tom III, Stargard 2003, , ss. 541, il., streszczenia w języku niemieckim. ISSN 1641-774

11.  Stargardia, Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza. Tom II, Stargard 2002, ss. 624, il., streszczenia w języku niemieckim. ISSN 1641-7747 (nakład wyczerpany – tom dostępny w wersji PDF http://www.muzeum-stargard.pl/stargardia2 )

12.  Stargardia, Rocznik Muzeum w Stargardzie. Tom I,  Stargard 2001, ss. 366, il., streszczenia w języku niemieckim. ISSN 1641-7747 (nakład wyczerpany – tom dostępny w wersji PDF http://www.muzeum-stargard.pl/stargardia1)

Katalogi:

1.      Karolina Bucka, Stargardzkie starożytności 2.0, Stargard 2020, ss. 164, fot. ISBN 978-83-61456-38-4

2.      Monika Ogiewa-Sejnota, „Sanitas per aquam”. Wodolecznictwo i higiena, Stargard 2018, ss. 46, fot., ISBN 978-83-61456-18-6

3.      Para buch… Miasto w ruch. Historia kolei stargardzkiej w XIX i XX wieku, Stargard 2017, ss. 78, [2], fot., ISBN978-83-61456-02-5

4.      Marcin Burdziej, Badziewie, cacuszka i świecidełka, Stargard 2016, ss. 51, fot., ISBN 978-83-61456-85-8

5.      Jaki krój – taki strój…, Stargard 2016, ss. 115, il., ISBN 978-83-61456-77-3

6.      W czasach, gdy Stargard był stolicą… O kuflu monetowym małżonków von Lockstädt w zbiorach Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie. Pod red. Marcina Majewskiego, Stargard 2014. ISBN 978-83-61456-53-7

7.      Jolanta Aniszewska, Pomeranija. Serbscy jeńcy wojenni w II Okręgu Wojskowym Wehrmachtu 1941-1945. Katalog wystawy, Stargard 2013, ss.55, il. cz-b., kol, ISBN 978-83-61456-25-4

8.      Jolanta Aniszewska, Czar (nie) zwykłych przedmiotów. Katalog wystawy, Stargard 2010, ss. 59, il. kol., ISBN 978-83-61456-20-9.

9.      Krzysztof Kmieć, Ekslibrisy, Stargard 2005, ss. 40, il. cz. – b., ISBN 83-919-57-8-6.

10.  Jolanta Aniszewska, Powiat stargardzki na dawnych pocztówkach. Katalog wystawy, Stargard 2004, ss. 120, il. kol. i cz. – b., wydanie polsko – niemieckie, ISBN 83-911439-7-X (nakład wyczerpany)

11.  Ludwisarstwo stargardzkie i pomorskie w XIV – XVII wieku. Katalog wystawy, Stargard 2003, ss.150, il. cz. – b., ISBN 83-911439-6-1.

12.  Jolanta Aniszewska, Obrazy stargardzkich ulic. Katalog wystawy, Stargard 2002, ss. 117, il. kol., wydanie polsko – niemieckie, ISBN 83-911439-6-1. (nakład wyczerpany)

13.  Jacek Malczewski – rodzinnie… . Katalog wystawy, Stargard 2001, ss. 96, il. kol., ISBN 83-911439-5-3 (nakład wyczerpany)

14.  Dawny Stargard miasto i jego mieszkańcy. Katalog wystawy, Stargard 2000, ss. 171, il., wydanie polsko - niemieckie, ISBN  83-911439-9-6.

Monografie:

1.      Archeologia Stargardu. Tom 3, Badania na Rynku Staromiejskim. Pod red. M. Majewskiego, Karoliny Stań, Stargard 2017, ss. 347, il. kol., ryc., ISBN 978-83-61456-10-0; ISSN 2299-6389

2.      Archeologia Stargardu. Tom 2.1, Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Pod red. M. Majewskiego, Stargard 2016, ss. 416, il. kol., ryc., ISBN 978-83-61456-97-1; ISSN 2299-6389

3.                  Archeologia Stargardu. Tom 2.2, Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Pod red. M. Majewskiego, Stargard 2016, ss. 470, il. kol., ryc., ISBN 978-83-61456-97-1; ISSN 2299-6389

4.      Archeologia Stargardu. Tom 1, Badania zachodniej części kwartału V. Pod red. K.  Kwiatkowskiego, Stargard 2012, ss. 298, il. kol., ryc., ISBN 978-83-61456-56-8; ISSN 2299-6389 (nakład wyczerpany)

5.      M. Majewski, Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z Historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych, Stargard – Szczecin 2015, ss. 333, il. kol. ISBN 978-83-61456

6.      Pomorze Zachodnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w fotografii Tadeusza Białeckiego, Chojna 2013, ss. 236, [3], il. cz.-b., ISBN 978-83-937500-0-9; 978-83-61456-80-3; 978-83-935495-2-8; 978-83-933942-3-4

7.      Miejsca pracy przymusowej Polaków w Stralsundzie i Stargardzie. Tom 3, [Prora] 2011, ss. 113, il. cz. –b., pozycja dostępna w języku polskim i niemieckim.

8.      Wspomnienia pisane głodem… Relacje członków Związku Sybiraków w Stargardzie zesłanych w czasie II wojny światowej do ZSRR. Oprac. Jolanta Aniszewska; ARCHIWUM PAMIĘCI ŚWIADKÓW I ŚWIADECTW HISTORII. Tom 1. pod red. Jolanty Aniszewskiej, Stargard 2011, ss. 260, il. cz – b., ISBN 978-83-61456-40-7.

9.      Zwykły żołnierski los. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939-1945). Pod red. Jolanty Aniszewskiej, Renaty Kobylarz – Buły, Piotra Stanka, Opole 2011, ss. 259, [4], il. cz – b., ISBN 978-83-61801-07-8; 978-83-61456-44-5.

10.  Augustyn ze Stargardu zwany niegdyś Angelusem. Protokół. Kamieńska Kronika – Rodowód Książąt Pomorskich tzw. Stargardzka Genealogia, Stargard 2008, ss. 138, ISBN 978- 83-920332-5-7.

11.  Marcin Majewski, Ludwisarstwo stargardzkie XV – XVII wieku, Stargard 2005, ss. 418, il. cz – b., ISBN 83-920332-05. (nakład wyczerpany)

12.  Czesław Hołub, Marian Skwara, Papierowy pieniądz zastępczy na Pomorzu Szczecińskim 1914 -1924, Stargard 1988, ss. 88, il. cz. – b.

Materiały pokonferencyjne:

1.      Acta Archeologica Pomoranica V, XIX Sesja Pomorzoznawcza Szczecin 21-22 listopad 20013 r., Szczecin 2015, ss. 560, ISBN 978-83-61456-69-8

2.      Pomorze wczoraj – dziś – jutro. Miasta i miasteczka pomorskie. Materiały pod red. Arlety Majewskiej, Stargard 2010, ss. 389, il. cz. – b., ISBN 978-83-61456-27-7, 978-83-61508-14-4.

3.      Stargard w latach 40. i 50. XX w. problemy społeczno – gospodarcze i polityczne. Materiały pokonferencyjne pod redakcją Jolanty Aniszewskiej i Małgorzaty Machałek, Stargard 2009, ss. 213, il. cz. – b., 978-83-61456-00-1.

4.      Acta Archeologica Pomoranica III, XVI Sesja Pomorzoznawcza Szczecin 22-24 listopad 2007 r., cz 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego, Szczecin 2009, ss. 530, 978-83-906963-8-6 (całość), 978-83-906963-8-6 (część 1) (nakład wyczerpany)

5.      Acta Archeologica Pomoranica III, XVI Sesja Pomorzoznawcza Szczecin 22-24 listopad 2007 r., cz 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, Szczecin 2009, ss. 456, 978-83-906963-8-6 (całość), 978-83-906963-7-9 (część 2) (nakład wyczerpany)

6.      Czary i czarownictwo na Pomorzu. Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 17-18 maja 2007 r. w Marianowie, pod red. Arlety Majewskiej, Stargard 2008, ss. 218, il. cz. – b., ISBN 978-83-920332-8-8. (nakład wyczerpany).

7.      Dawny Stargard miasto i jego mieszkańcy. Materiały z sesji naukowej 18-19.X.2000 w Stargardzie, Stargard 2000, ss. 127, il. cz. – b., ISBN 83-911439-4-5 (nakład wyczerpany).

8.      Mała ojczyzna wczoraj i dziś. Materiały z sesji naukowej 11-12.VI.1999 w Stargardzie, Stargard 1999, ss. 88, il. cz. – b., ISBN 83-911439-2-9 (nakład wyczerpany).

Foldery:

1.      J. Fijałkowska, Telewizor, meble, mały fiat …oto marzeń szczyt, Stargard 2018, ss. 19, fot., ISBN 978-83-61456-14-8

2.      Przewodnik edukacyjny po wystawie. Ćwiczenia z widzenia 2.0, ss. [16], il. kol., ISBN 978-83-61456-06-3

3.      Karol Kwiatkowski, Manufaktura stylów: wyroby fajansowe z badań w Stargardzie, Stargard 2012, ss. 16, il. kol., ISBN 978-83-61456-52-0

4.      Karol Kwiatkowski, Ulotna historia: fajki gliniane z badań w Stargardzie, Stargard 2012, ss. 16, il. kol., ISBN 978-83-61456-24-7.

5.      Karol Kwiatkowski, Odkryte stulecia: stargardzki kwartał IX w świetle badań archeologicznych, Stargard 2012, ss. 16, il. kol.,  ISBN 978-83-61456-48-3.

6.      Gry i  zabawy na przestrzeni wieków. Oprac. Karolina Stań, Agnieszka Matwiejczuk, Stargard 2011, harmonijka [8] s., il. kol.

7.      Od pomysłu do przemysłu. Rzemiosło i przemysł stargardzki, Stargard 2010, ss. 16, il. kol.

8.      Między traktem a targiem drzewnym. Informator wystawy, Stargard 2009, harmonijka [8] s., il. kol., ISBN 978-83-0332-9-5.

9.      Stargardzkie kamienice mieszczańskie, Stargard 2008, harmonijka [6] s., il. kol., wyd. w języku pol. – niem. ISBN 978-83-920332-6-4

10.  W obliczu Boga i śmierci – w służbie człowiekowi. Konserwacja portretu, naczyń sakralnych i świeckich oraz funeraliów z XVII – XVIII. Ze zbiorów Muzeum w Stargardzie, Stargard 2008, harmonijka [6] s., il. kolor., ISBN 978-83-920332-7-1 (nakład wyczerpany)

11.  W obliczu Boga i śmierci – w służbie człowiekowi. Konserwacja portretu, naczyń sakralnych i świeckich oraz funeraliów z XVII – XVIII. Ze zbiorów Muzeum w Stargardzie, Stargard 2009, harmonijka [6] s., il. kol., ISBN 978-83-61456-16-2

12.  Z dziejów aptekarstwa pomorskiego, Stargard 2006, ss. 4, il. kol.

13. Krzyż pokutny w Stargardzie, Stargard 2005, ss. 6, il. kol. i cz. – b., ISBN 83-920332-1-3 (nakład wyczerpany).

ost. aktualizacja: 2020-06-03
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: