m

Regulaminy

Regulamin zwiedzania Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie


1. Podstawą wejścia na ekspozycję muzealną w Muzeum Archeologiczno–Historycznym w Stargardzie jest posiadanie ważnego biletu wstępu. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.

2. Godziny otwarcia wystaw czasowych oraz dzień bezpłatnego wstępu do Muzeum Archeologiczno–Historycznego określa Dyrektor Muzeum Archeologiczno– Historycznego w Stargardzie odrębnymi zarządzeniami.

3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów, zamieszczane są w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum Archeologiczno–Historycznego.

4. Muzeum Archeologiczno – Historyczne można zwiedzać indywidualnie lub w grupach.

5. Grupy zorganizowane (liczące co najmniej 15 osób) należy zgłaszać z trzydniowym wyprzedzeniem w budynku Muzeum Archeologiczno–Historycznym lub telefonicznie pod nr 91 577 18 85 (siedziba główna MAH, Rynek Staromiejski 2-4) oraz pod nr 91 577 18 85 (Basteja, Park Piastowski 1), e-mail: info@muzeum-stargard.pl

6. Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycje nie może liczyć więcej niż 25 osób (Basteja) oraz 30 osób (gmach główny).

7. Zwiedzający Muzeum Archeologiczno–Historyczne zobowiązani są do pozostawienia w szatni: płaszczy, toreb, plecaków, walizek, parasoli, nakryć głowy.

8. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum Archeologiczno–Historycznego.

9. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach oraz biegania i ślizgania się na parkietach.

10. Na ekspozycje muzealne nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu.

11. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum za wyjątkiem psa przewodnika.

12. Zabrania się wstępu do Muzeum Archeologiczno–Historycznego osobom nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków zachowujących się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

13. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać bez użycia statywu, lampy błyskowej lub innego sztucznego oświetlenia. Wykonane zdjęcia mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jest niedozwolone bez zgody Dyrektora Muzeum Archeologiczno–Historycznego w Stargardzie.

14. Ostatnie wejście do Muzeum Archeologiczno–Historycznego możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem Muzeum Archeologiczno–Historycznego.

15. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum Archeologiczno–Historycznego Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Archeologiczno–Historycznego nie ponoszą odpowiedzialności.

16. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum Archeologiczno–Historycznego w dni powszednie, w godz. od 8ºº do 15ºº.

4 września 2013

Regulamin lekcji muzealnych


1. Oferta skierowana jest do wszystkich typów placówek szkolnych i wychowawczych.

2. Szczegółowe informacje dotyczące lekcji muzealnych, prelekcji, warsztatów tematycznych, oprowadzania po wystawach stałych i czasowych znajdują się na ulotkach oraz na stronie internetowej Muzeum Archeologiczno–Historycznego www.muzeum-stargard.pl

3. Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji Muzeum Archeologiczno–Historycznego w Stargardzie, Rynek Staromiejski 2-4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.00, tel. 91/578-38-35, e-mail: j.fijalkowska@muzeum-stargard.pl lub info@muzeum-stargard.pl

4. Zamawiając lekcję należy określić: temat lekcji, termin zajęć, liczbę uczestników (grupa nie powinna przekraczać 25 osób w Bastei lub 30 osób w Muzeum – gmach główny), rodzaj szkoły, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefon kontaktowy.

5. Nie prowadzimy zajęć z grupami, które wcześniej nie umówiły się na lekcję.

6. W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację najpóźniej 1 dzień przed ustalonymi zajęciami.

7. Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00 w budynkach Muzeum Archeologiczno–Historycznego przy Rynku Staromiejskim 3 oraz w Bastei w Parku Piastowskim 1.

8. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość organizacji zajęć poza gmachem Muzeum Archeologiczno–Historycznego.

9. Czas trwania lekcji muzealnej waha się od 45 do 90 minut.

10. Opłatę za lekcję uiścić należy przed rozpoczęciem zajęć w kasach mieszczących się w budynku Muzeum Archeologiczno–Historycznego przy Rynku Staromiejskim 3 lub w Bastei w Parku Piastowskim 1.

11. Wysokość opłaty za zajęcia określona jest odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Archeologiczno–Historycznego.

12. Wstęp dla opiekunów jest bezpłatny.

13. Należy przybyć do Muzeum Archeologiczno–Historycznego punktualnie na ustaloną godzinę.

14. Spóźnienie przekraczające 15 minut może skutkować odwołaniem zajęć.

15. Nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć przed ustaloną godziną.

16. Okrycie wierzchnie, torby, plecaki należy zostawić w szatni, przed rozpoczęciem zajęć.

17. Zajęcia prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum Archeologiczno -Historycznego oraz zaproszonych gości.

18. Uczestnicy zobowiązani są wykonywać polecenia pracownika Muzeum Archeologiczno–Historycznego prowadzącego lekcję oraz pracowników obsługi.

19. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum Archeologiczno–Historycznym i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

28 sierpnia 2013
Wszystkich rekordów: 2

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: