m

Regulaminy

Regulamin zwiedzania Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie


REGULAMIN ZWIEDZANIA

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO - HISTORYCZNEGO W STARGARDZIE

1. Podstawą wejścia na ekspozycje muzealną w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie jest posiadanie ważnego biletu wstępu. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.

2. Godziny otwarcia wystaw czasowych oraz dzień bezpłatnego wstępu do Muzeum Archeologiczno-Historycznego określa Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie odrębnymi zarządzeniami.

3. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, cen biletów zamieszczane są w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

4. Muzeum Archeologiczno-Historyczne można zwiedzać indywidualnie.

5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

6. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, wchodzenia za bariery ochronne, siadania na meblach oraz biegania i ślizgania się na parkietach.

7. Na ekspozycje muzealne nie wolno wnosić i spożywać: żywności, napojów i palić tytoniu.

8. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum za wyjątkiem psa przewodnika.

9. Zabrania się wstępu do Muzeum Archeologiczno-Historycznego osobom nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków zachowujących się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

10. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać bez użycia statywu, lampy błyskowej, innego, sztucznego oświetlenia. Wykonane zdjęcia mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jest niedozwolone bez zgody Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.

11. Ostatnie wejście do Muzeum Archeologiczno-Historycznego możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

12. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum Archeologiczno-Historycznego Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Archeologiczno-Historycznego nie ponoszą odpowiedzialności.

13. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum Archeologiczno - Historycznego w dni powszednie, w godz. od 8ºº do 15ºº.

4 września 2013

Regulamin lekcji muzealnych


Regulamin lekcji muzealnych

 1. Oferta skierowana jest do wszystkich typów placówek szkolnych i wychowawczych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące lekcji muzealnych, prelekcji, warsztatów tematycznych, oprowadzania po wystawach stałych i czasowych znajdują się na ulotkach oraz na stronie internetowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego  www.muzeum-stargard.pl
 3. Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji  Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, Rynek Staromiejski 2-4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.00, tel. 91-578-38-35 lub 91-577-18-85, e-mail: p.antczak@muzeum-stargard.pl lub j.fijalkowska@muzeum-stargard.pl
 4. Zamawiając lekcję należy określić: temat lekcji, termin zajęć, liczbę uczestników (grupa nie powinna liczyć mniej niż 6 osób oraz przekraczać 25 osób w Bastei lub 30 osób w Muzeum – gmach główny), rodzaj szkoły, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefon kontaktowy.
 5. Nie prowadzimy zajęć z grupami, które wcześniej nie umówiły się na lekcję.
 6. W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację najpóźniej 1 dzień przed ustalonymi zajęciami.
 7. Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00 w budynkach Muzeum Archeologiczno-Historycznego przy Rynku Staromiejskim 3, w Bastei w parku Piastowskim 1 oraz w Bramie Pyrzyckiej przy ul. Mieszka I 1a.
 8. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość organizacji zajęć poza gmachami Muzeum Archeologiczno-Historycznego.
 9. Czas trwania lekcji muzealnej waha się od 45 do 90 minut w zależności od tematu.
 10. Opłatę za lekcję uiścić należy przed rozpoczęciem zajęć w kasach mieszczących się w budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego przy Rynku Staromiejskim 3 lub w Bastei w Parku Piastowskim 1.
 11. Wysokość opłaty za zajęcia określona jest odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Archeologiczno–Historycznego.
 12. Wstęp dla opiekunów jest bezpłatny.
 13. Należy przybyć do Muzeum Archeologiczno-Historycznego punktualnie na ustaloną godzinę.
 14. Spóźnienie przekraczające 15 minut może skutkować odwołaniem zajęć.
 15. Nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć przed ustaloną godziną.
 16. Okrycie wierzchnie, torby, plecaki należy zostawić w szatni, przed rozpoczęciem zajęć.
 17. Zajęcia prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum Archeologiczno-Historycznego oraz zaproszonych gości.
 18. Uczestnicy zobowiązani są wykonywać polecenia pracownika Muzeum Archeologiczno-Historycznego prowadzącego lekcję oraz pracowników obsługi.
 19. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum Archeologiczno-Historycznym i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczniów podczas zajęć.

 

 

28 sierpnia 2013
Wszystkich rekordów: 2

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: