m

O muzeum

ost. aktualizacja: 2019-02-11 Odsłon: 42127

O Muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie (MAH) jest samorządową Instytucją Kultury Miasta Stargard. Siedzibą Muzeum jest Odwach z barokowymi Kamieniczkami przy Rynku Staromiejskim oraz Basteja.

Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektamiposiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.
Nazwa pochodzi z łacińskiego musaeum, które z kolei utworzono z greckiego mouseion – miejsce lub świątynia przeznaczona muzom, greckim bóstwom poszczególnych gałęzi sztuki. Muzeum to także rodzaj starożytnych ośrodków naukowych, z których najsławniejszym był założony przez Ptolemeusza I Sotera około roku 280 p.n.e. w Aleksandrii. W skład tego muzeum wchodziła między innymi Biblioteka Aleksandryjska.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie jest jedynym Muzeum w tym mieście. Zbiory gromadzone w Muzeum dla celów naukowo-poznawczych i wystawienniczych stanowią zabytki z dziedziny: archeologii, archiwistyki, etnografii, fotografii, militariów, numizmatyki i wielu innych dziedzin szeroko pojętego muzealnictwa.

W skład struktury organizacyjnej MAH w Stargardzie wchodzą następujące działy:

  • Dział Administracyjno-Gospodarczy,
  • Dział Księgowości,
  • Dział Archeologiczny,
  • Dział Dokumentacji Zabytków,
  • Dział Historii i Badań nad Społecznością Lokalną,
  • Dział Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji,
  • Biblioteka.
ost. aktualizacja: 2019-02-11
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: