Przedmiot działalności Muzeum

utworzono : 2013-09-20 Odsłon: 11474

Przedmiot działalności Muzeum

  1. gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych w zakresie archeologii, historii miasta i regionu droga zakupów, przekazów, darowizn, zapisów oraz przez przyjmowanie depozytów i pozyskiwanie obiektów w trakcie badań terenowych,
  2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych,
  3. przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i magazynowanie w sposób dostępny do badań naukowych,
  4. organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych,
  5. organizowanie wystaw stałych, czasowych, prowadzenie działalności oświatowej, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych,
  6. prowadzenie biblioteki ogólnej z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych i muzealnictwa oraz dyscyplin pomocniczych,
  7. prowadzenie współpracy z muzeami na terenie kraju oraz poza jego granicami,
  8. prowadzenie działalności wydawniczej.
utworzono : 2013-09-20
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: