m

Stargardia

ost. aktualizacja: 2022-05-16 Odsłon: 10062

Stargardia

Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich, ISSN 1641-7747

„Stargardia”. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie ukazuje się od 2001 roku. Jest to czasopismo o charakterze naukowym, na którego łamach publikowane są prace dotyczące nie tylko tytułowego Stargardu, ale i Pomorza rozumianego historycznie - w granicach Księstwa Pomorskiego. Z tego względu rocznik od II do VIII tomu nosił podtytuł: Rocznik Muzeum w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza.

W 2015 roku zakres tematyczny został rozszerzony o ziemie nadbałtyckie.

Rocznik podzielony jest na kilka bloków tematycznych, z których część, jak np. Artykuły i rozprawy, Sprawozdania z działalności Muzeum Archeologiczno-Historycznego, Recenzje i omówienia ma charakter stały i pojawia się niemal niezmiennie od początku. Od tomu VII taki charakter mają także Odkrycia i badania archeologiczne. Pozostałe działy jak: Zabytki Ziemi Stargardzkiej, Materiały do Stargardzkiego Słownika Biograficznego, Bibliografia do historii regionu stargardzkiego, Źródła do dziejów regionu stargardzkiego, Nabytki pojawiają się jedynie w wybranych tomach.

W 2002 roku I tom Rocznika Muzealnego „Stargardia”  otrzymał wyróżnienie w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku 2001.

Wersja papierowa jest pierwotną wersją czasopisma.

Zapraszamy na stronę internetową w całości poświęconą temu czasopismu: www.stargardia.pl

Rocznik "Stargardia" jest członkiem porozumienia Pisma Pomorskie: www.pismapomorskie.pl

ost. aktualizacja: 2022-05-16
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: