m

Badania archeologiczne

utworzono : 2019-06-04 Odsłon: 1013

Badania wczesnośredniowiecznego grodu

W 2018 roku zakończono badania archeologiczne przeprowadzone w związku z planowaną budową kompleksu mieszkalno-usługowego przy ul. Kasztelańskiej. Prace badawcze objęły teren o pow. ok. 2000 m².

Badania archeologiczne na terenie dawnego grodu przyniosły mnóstwo informacji na temat użytkowania tej części Stargardu zarówno w średniowieczu jak i w nowożytności, a najstarsze nawarstwienia z których udało się pozyskać próby dendrochronologiczne zostały wydatowane na X wiek.

Pierwszy etap robót polegał na odgruzowywaniu reliktów architektonicznych po nowożytnych kamienicach oraz na ich szczegółowej analizie. Drugim etapem była rozbiórka zewidencjonowanych murów oraz inwentaryzacja i eksploracja obiektów, które związane były z osadnictwem nowożytnym. Zarejestrowano obiekty związane z infrastrukturą hydrotechniczną tj. studnie, beczki pełniące funkcje zbiorników drenażowych czy latrynę datowaną na XVIII w.

Ostatnim etapem prac ziemnych było wyrównanie terenu do rzędnej inwestorskiej, w trakcie którego zarejestrowano obiekty późnośredniowieczne. Jednymi z ciekawszych odkryć było rozpoznanie dwóch zachowanych w dobrym stanie drewnianych chat/budynków gospodarczych datowanych na 2 poł. XIII w. Oba obiekty wykonane zostały w technice szkieletowej.

Na szczególną uwagę zasługują też odkryte fragmentarycznie bruki kamienne z zachowanym pierwotnym układem dróg/tras komunikacyjnych, które wskazują jednoznacznie iż układ chat, budynków gospodarczych oraz ruch transportowy w średniowieczu, odbywał się zarówno na osi N-S jak i W-E.

W trakcie badań pozyskano 7 792 fragm. materiału masowego (w tym większość związana z osadnictwem nowożytnym jedynie 800 związana jest z osadnictwem średniowiecznym), w tym fragmenty szkła butelkowego i taflowego, ceramiki naczyniowej, kafli piecowych, kości zwierzęcych czy jednorodnych fajek glinianych. Z zabytków wydzielonych na szczególną uwagę zasługują monety o metryce wczesno i późnośredniowiecznej, skórzane buty, podkowy, sierpy, noże żelazne czy odważniki.

 

utworzono : 2019-06-04
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: