m

Muzeum bez granic

aktualizowano: 2014-04-22 Odsłon: 2987

Muzeum bez granic/Museum ohne Grenzen

Projekt nr FMP-2013-205 dofinansowany z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”– „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej 2007 - 2013

Celem projektu „Muzeum bez granic. Nowe formy edukacyjne dla młodzieży polskiej i niemieckiej w Bastei.” jest rozszerzenie istniejącej oferty edukacyjnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Projekt zakłada współpracę oraz zapoznanie się edukatorów muzealnych, polskich i niemieckich, z nowymi metodami edukacji oraz wypracowanie przez MAH programu lekcji muzealnej opartej na najlepszych i cieszących się największą popularnością wśród odbiorców pomysłach stosowanych w muzeach po obu stronach granicy. Jest on kontynuacją współpracy pomiędzy placówkami muzealnymi w Stargardzie Szczecińskim i Neubrandenburgu, podjętej w ramach wcześniejszego projektu "Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim" zakończonego we wrześniu 2013 roku.

Programem planuje się objęcie dwóch grup docelowych: w pierwszym etapie weźmie udział grupa edukatorów muzealnych z kilku wybranych muzeów polskich oraz muzeów niemieckich – łącznie 24 osoby. Grupa ta podczas wspólnego 3-dniowego wyjazdu studyjnego będzie miała okazję zapoznać się z ofertą lekcji muzealnych, zajęć dodatkowych, spotkań tematycznych i imprez towarzyszących, proponowaną przez każde z odwiedzonych muzeów, a także poznać zaplecze i funkcjonowanie poszczególnych działów edukacji.  Uczestnicy będą mogli również przyjrzeć się metodom propagowania tego typu działalności po stronie polskiej i niemieckiej. Drugą grupą docelową będą dzieci i modzież - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów polskich i niemieckich, które zweryfikuja projekt w praktyce. Planujemy stworzyć 2 grupy, które pod koniec realizacji projektu wezmą udział w zajęciach edukacyjnych w Bastei w Stargardzie Szczecińskim. Zadaniem tych grup będzie ocena atrakcyjności i jakości opracowanego przez pracownikow MAH nowego programu lekcji jako całości.

W ramach projektu planujemy stworzenie:

- nowego, atrakcyjnego scenariusza lekcji muzealnej,

- aplikacji w formie gier edukacyjnych na tablety typu iPad,

- ścieżki zwiedzania na urządzenia audioguide skierowanej do grupy dzieci w wieku 7-12 lat,

- wydanictwa edukacyjnego będącego uzupełnieniem i narzędziem pracy podczas prowadzonych lekcji muzealnych.

aktualizowano: 2014-04-22
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: