m

Lekcje muzealne

ost. aktualizacja: 2016-08-29 Odsłon: 11018

Zapraszamy do korzystania z zajęć muzealnych!

Działalnością oświatową i edukacyjną zajmują się pracownicy merytoryczni Działu Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Lekcje są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, a także wychowanków szkół specjalnych itp. Aby umówić się na lekcję prosimy nauczycieli o kontakt telefoniczny: 91-577-25-56 lub 91 577 18 85. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Zajęcia całoroczne dla wszystkich grup wiekowych:

 

CIEKAWA HISTORIA

 • Zajęcia na aktualnych wystawach stałych i czasowych w MAH – spacer po wystawie

W trakcie trwania zajęć warsztatowych uczestnicy zapoznają się z aktualną ekspozycją. Dzięki audio- i wideoprezentacjom uczestnicy będą mieli możliwość „podróży w czasie” nawet do lat 40 XX wieku. Podczas lekcji prezentowane będą także przedmioty użytku codziennego odpowiadające treściom zawartym na wystawach. Nie zabraknie także warsztatu kreatywnego, który będzie dobrany odpowiednio do aktualnej ekspozycji.

Aktualne wystawy stałe: "Dzień po dniu... Stargard 1945-1989", "Aptekarstwo pomorskie i stargardzkie na przestrzeni wieków"

Aktualne wystawy czasowe: "Jaki krój - taki strój" - Lekcja odbywa się w formie oprowadzania z warsztatami. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób moda ewoluowała przez ostatnie wieki (XVII, XVIII, XIX, XX i XXI). Dokonamy charakterystyki pochodzących z różnych epok strojów (w tym biżuterii i dodatków), które znajdują się na ekspozycji. Dzieci spotkania będą miały okazję prześledzić zmiany, jakie zachodziły w modzie - począwszy od przykładów krynoliny i gorsetu, skończywszy na surducie i meloniku. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z funkcjonalnością i symboliką strojów, które swoją formą i materiałami nierzadko podkreślały zajmowaną pozycję społeczną, rangę i zamożność ich właściciela. Ważnym aspektem aktywnego oprowadzania jest także przyjrzenie się warsztatowi krawca, który dawniej kreował modę i wyznaczał trendy. Poznamy narzędzia, jakim pracował na co dzień, poszukamy odpowiedzi na pytania: kto mógł być kreatorem i dyktatorem mody? Czy pracował pojedynkę, czy za jego sukcesem stało wiele osób? Jak powstawały ubrania? Z czego były wykonywane? Czy kobiety mogły wykonywać zawód krawca? Spotkanie urozmaicone jest pokazem filmów (mieszkańcy XX wiecznych metropolii i metamorfozy historyczne) oraz warsztatem polegającym na wykonywaniu wisiorków / stylizacji manekinów / wykonywaniu własnych projektów ubrań techniką collage.

 • Muzeum od kuchni 

Zajęcia wprowadzające w tematykę muzeum. Kim jest i czym zajmuje się muzealnik? Czym jest zabytek, kolekcja i jaką drogę muszą przejść aby trafić do muzeum? Jak powstaje wystawa? Jaka jest rola kuratora wystaw i jego miejsce w muzealnictwie? Czym jest sztuka najnowsza? Do zajęć włączymy też aktywność fizyczną – zamień się… w rzeźbę! Naszym celem będzie stworzenie wspólnej pracy – najmniejszej wystawy świata!

 • Ile prawdy jest w legendzie?

Pamięć dawnych pokoleń wpisana w legendy, podania i opowieści. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję poznać najpiękniejsze stargardzkie zabytki i posłuchać historii z nimi związanych. Zajęcia mają charakter prezentacji multimedialnej połączonej z warsztatami plastycznymi. Przy sprzyjającej pogodzie istnieje możliwość poprowadzenia zajęć w terenie, podczas spaceru historycznego wzdłuż dawnych murów obronnych.

 • Klucz do Bastei*

Zajęcia stworzone w ramach polsko-niemieckiego projektu „Muzeum bez granic”. Obejmują one zwiedzanie wystawy stałej w Bastei oraz zajęcia, na których będzie można m. in. spróbować jak i czym dawniej pisano, dotknąć wyrobów wykonywanych przez dawnych rzemieślników czy też poczuć się jak dawni obrońcy Stargardu. Po obejrzeniu wystawy na uczestników czekać będą zadania w postaci gier edukacyjnych na tabletach. Każdy otrzyma również książeczkę edukacyjną „Klucz do Bastei”, którą będzie mógł zabrać ze sobą do domu.

 • Jak dawniej wyglądały książki?

Historia książki od początków jej powstawania - od zapisków na papirusie do postaci dzisiejszej, jej oprawy i przechowywanie. Na zajęciach wykorzystane zostaną eksponaty muzealne. Uczestnicy podejmą próby pisania na tabliczkach woskowych, rysikami łupkowymi, gęsim piórem i trzcinką. Poznają podstawowe pojęcia związane ze średniowieczną książką i pracą skryby w skryptorium.

 • Życie codzienne w średniowiecznym mieście

Opis infrastruktury miejskiej, życie religijne, szkolnictwo, dieta i higiena, handel i rzemiosło oraz stroje i ich elementy – czyli wszystkie aspekty życia średniowiecznych ludzi na przykładzie mieszkańców Stargardu.

 • Zawody średniowiecza – stargardzkie cechy

Zajęcia wykładowe o rzemieślnictwie na terenie Stargardu. Zawody „prestiżowe” i zawody niezbędne dla funkcjonowania miasta. Organizacja gildii czyli „w cechu się rodzisz i w cechu umierasz”. Prezentacja wybranych cechów i rzemieślników, narzędzi i zaplecza warsztatowego.

 • Stan zdrowia, choroby, zwyrodnienia oraz patologie oczami antropologa

W ramach wstępu na bazie prezentacji przedstawiane są zmiany w obrządku pogrzebowym na przestrzeni wieków w Stargardzie i najbliższej okolicy. W ramach części praktycznej zaprezentowane zostaną metody podstawowych analiz antropologicznych, takich jak: określanie płci, wieku, wzrostu, wyglądu, typu budowy oraz pochodzenia, a także prawdopodobnych przyczyn zgonu.

 • Vanitas vanitatum et … mors omnia vincit

Marność i śmierć w malarstwie i grafice północnoeuropejskiej XVII i XVIII wieku. Na zajęciach podjęta zostanie próba wyjaśnienia fenomenu popularności motywu na tle zmian zachodzących w Europie doby renesansu i baroku, ze zwróceniem uwagi na rozbudowaną symbolikę vanitatywną z podaniem lokalnych przykładów.

 • Wampir – cała prawda czy tylko mit? Historia nietolerancji

Zajęcia wykładowe. Konfrontacja obrazu wampira funkcjonująca w sztuce masowej z wzorcami znanymi z historii, etnografii, antropologii i literatury.

 • Cztery żywioły – woda

Zajęcia, podczas których uczestnicy poznają dawne wierzenia, legendy i opowieści związane z wodą. Wspólnie zastanowimy się jak ważna była rzeka w średniowieczu i w czasach późniejszych – do czego można ją było wykorzystać, ale również jakie zagrożenia za sobą niosła. Przy sprzyjającej pogodzie wybierzemy się na wspólny spacer szlakiem najważniejszych miejsc związanych z rzeką Iną. Dotrzemy m.in. do dawnego portu, dzielnicy spichlerzy i młyna. Zajęcia te rozpoczynają cykl opowiadający o żywiołach.

 • Tkactwo dla początkujących

Warsztaty w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się czym dawniej zajmował się tkacz, jakich materiałów i narzędzi używał, a także dlaczego jedna ze stargardzkich baszt nosi nazwę Baszty Tkaczy. Każdy będzie mógł również spróbować swoich sił w tkaniu materiału lub kolorowych krajek – prace te uczestnicy zabierają ze sobą do domu.

 • Zaprojektuj miasto

Warsztaty poprzedzone prezentacją multimedialną wprowadzająca uczestników w przedwojenne lata – zobaczyć będzie można obraz zniszczonego miasta tuż po zakończeniu II wojny światowej czy Szczecin lat 20. XX wieku oraz stolicę w okresie międzywojennym. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać wygląd miasta w szalenie rozwojowym XIX i XX wieku. Poznamy także ówczesne bogate życie kulturalne stargardzian (kina, teatry, kabarety) oraz przyjrzymy się szerokiemu rozwojowi miasta (przemysł, handel, kolej, linie tramwajowe). Zwieńczeniem spotkania będzie wspólne zaprojektowanie papierowych kamienic.

 • Dźwięki przedwojennego miasta

Zajęcia warsztatowe polegające na rozpoznawaniu i interpretowaniu dźwięków przedwojennego Stargardu. Uczestnicy dowiedzą się, jaka muzyka rozbrzmiewała w ówczesnych radioodbiornikach, kawiarniach, sklepach, jak brzmiały kamieniczne podwórka, oraz poznają rozmaite odgłosy z różnych części miasta – śródmieście, stare miasto, parki i wsie. Ponadto, przeanalizujemy instrumenty muzyczne popularne na przełomie XIX i XX wieku, a także wykonamy swoje instrumenty – bazując na nietypowych materiałach. Podłożymy też dźwięki do prezentowanej animacji. Dodatkową aktywnością będzie ćwiczenie, polegające na malowaniu usłyszanymi przez uczestników dźwiękami ruin miasta.

 • Ryneczek Hanzy

Warsztat traktujący o średniowiecznym związku kupieckim – uczestnicy cofną się w czasie i przeniosą wprost do średniowiecza. Dowiedzą się czym był Związek Hanzeatycki, poznają jego strefy i miasta. Poznają też pirata Klausa Störtebekera. Odtworzony zostanie dawny targ, na którym będzie można zakupić, czy też sprzedać (lub skraść) różne towary – przyprawy, tkaniny, zboże. Przeanalizujemy typy hanzeatyckiej architektury ceglanej. Zbudujemy papierowe statki (flota) i w nie zagramy. 

 • Prawda czasu, prawda ekranu

Czy warto uczyć się historii z filmów? Wykład o pomyłkach mniej i bardziej rażących w filmach o charakterze historycznym. „Obejrzymy” krytycznym okiem m.in. filmy: „Braveheart”, „Trzynasty wojownik” i „Szeregowiec Ryan”.

* * *

LUDOWY KALENDARZ OBRZĘDOWY

Zajęcia z tego cyklu mają charakter prezentacji multimedialnej połączonej z warsztatami plastycznymi dotyczącymi wybranego tematu. Wprowadzeniem do tematyki będzie opowieść o odmiennym postrzeganiu czasu i przestrzeni w tradycji ludowej. Wybrane święta zostaną przedstawione w szerokim kontekście kulturowym – polskie zwyczaje porównywać będziemy ze zwyczajami mieszkańców innych krajów i kontynentów. Wspólnie poszukamy różnic i podobieństw i zastanowimy się które z nich mają na nas największy wpływ.

- Święto zmarłych (termin 17- 31 października)
- Katarzynki i Andrzejki (14- 30 listopada)
- Boże Narodzenie (5- 20 grudnia)
- Przywołujemy wiosnę! (13-24 marca)
- Wielkanoc (27 marca - 13 kwietnia)
- Święto lata, święto miłości (12-23 czerwca)

* * *

TAK BLISKO, TAK DALEKO

Cykl warsztatów, podczas których poznawać będziemy kultury, mniejszości narodowe i etniczne, które odcisnęły swoje ślady na dawnym i współczesnym Stargardzie. Przy ładnej pogodzie wspólnie odwiedzimy miejsca, w których ślady te są nadal widoczne. Nauczymy się nowych słów, zabaw, legend i opowieści, spróbujemy nowych smaków i sprawdzimy jak bliscy są nam nasi „sąsiedzi”. Będziemy tańczyć, tworzyć, malować, opowiadać historie i poznawać gry i zabawy popularne wśród omawianej społeczności. Uwaga - umawiając się na warsztaty należy wybrać jeden z wymienionych poniżej podtematów (każdy z nich może mieć formę pojedynczego lub podwójnego warsztatu):

 • Ich komme aus Stargard” – śladami niemieckich mieszkańców Stargardu
 • „U gęsi nie kupuje się owsa” – śladami żydowskich mieszkańców Stargardu
 • Cerkiew, kozak i soroczka – śladami ukraińskich mieszkańców Stargardu
 • Od Stambułu do Tokio, czyli kim są dzisiejsi Stargardzianie

* * *

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-RZEMIEŚLNICZE

 • Podstawy garncarstwa

Warsztaty polegające na aktywnej zabawie z gliną. W trakcie spotkania prezentowany jest skrócony rozwój technik garncarskich na przestrzeni wieków oraz omawiany jest wygląd warsztatu garncarskiego. Uczestnicy wykonują własnoręcznie gliniane naczynie, które mogą później zabrać ze sobą do domu.

 • Produkcja papieru czerpanego**

Warsztatowe polegające na samodzielnym wykonaniu arkusza papieru. W trakcie zajęć uczestnicy wysłuchają historii papieru czerpanego. Poznają także inne materiały takie jak np. pergamin, papirus. Każdy uczestnik będzie mógł zabrać swoją pracę do domu.

 • Tkactwo dla średnio zaawansowanych

Rozszerzona wersja lekcji „Tkactwo dla początkujących”, uczestnicy poznają historię tkactwa od przędzy, poprzez barwienie, tkanie do gotowego materiału, aż po przygotowanie sukna do sprzedaży, a także wykonanie pasmanteryjnych ozdób odzieży. Będą mieli okazję zobaczyć i spróbować swoich sił w tkactwie tabliczkowym, na archaicznym krośnie oraz na bardkach.

 • Powroźnictwo zawodowe i domowe

Na wstępie uczestnicy poznają znaczenie powroźnictwa, dowiedzą się o doborze i obróbce roślin włóknistych (len, konopie, pokrzywa). W części praktycznej zaplanują i wykonają sznur na powroźnicy.

 • Artystyczne inspiracje

Skąd artysta czerpie pomysły? Czy ściana, chodnik, park mogą stać się dziełami sztuki? Co jest w sztuce najważniejsze – realizm, emocje, barwy czy eksperymenty? Na te i wiele innych pytań będziemy odpowiadać podczas nietypowych warsztatów plastycznych. Uwaga - umawiając się na warsztaty należy wybrać jeden z wymienionych poniżej podtematów:

„Warsztat artysty”

      Jakimi narzędziami można malować? Z czego otrzymać barwniki i jak je ze sobą mieszać? Czym się różni wodna tempera od akwareli i farby olejnej? Jak je otrzymać „domowym sposobem”? Zabawa kolorem i światłem na podstawie sztuki jaskiniowej, impresjonizmu i pop-art. Zajęcia wprowadzające w tematykę malarstwa.

„Inspirująca matematyka”
Wykorzystanie brył i figur geometrycznych w malarstwie. Na przykładzie różnych gatunków sztuki spróbujemy udowodnić, że matematykę można odnaleźć wszędzie! Będziemy przestawiać rzeczywistość i  budować ją od nowa w najbardziej fantastycznych kształtach.

„Bo tak!”

Artysta jako prekursor, eksperymentator i wizjoner. W trakcie warsztatów poznamy sylwetki kilku artystów, których prace wzbudzały kontrowersje, oburzenie, ale i zachwyt. Poprzez eksperymenty dotyczące różnego rodzaju metod tworzenia sztuki damy się ponieść wolności, euforii i spontaniczności próbując odnaleźć własną drogę artystyczną.

„Sztuka komiksowa”

Czy komiks może być sztuką? Jaką historię możemy opowiedzieć za jego pomocą? W trakcie trwania warsztatów poznamy różne techniki rysowania komiksu, wymyślimy własną opowieść i przeniesiemy ją na duży format jako inspiracji używając dzieł znanych artystów.

 • Forma eksperymentalna

Warsztaty twórcze, których celem jest uwrażliwienie najmłodszych odbiorców kultury na sztukę współczesną. Zastanowimy się, jakimi narzędziami operują współcześni artyści (bazując m.in. na pracach Edwarda Marandy – ze zbiorów MAH). Nauczymy się czytać i interpretować tytuły współczesnych wystaw w najważniejszych polskich galeriach sztuki. W trakcie aktywnych spotkań dowiemy się czym jest performance, instalacja, czy sztuki wizualne  – poznamy szereg prac uznawanych w świecie artystów. Integralną częścią spotkania będzie  tworzenie przez uczestników swoich własnych, oryginalnych prac przy wykorzystaniu nietypowych narzędzi, łamiących kanon rzemiosła artystycznego, z wykorzystaniem emocji: performatywny taniec na taśmie przyklejonej do podłogi, tworzenie geometrycznych plakatów, nakręcenie eksperymentalnego filmu obrazującego dynamikę przy pomocy telefonu, kropki/kreski czyli poszukiwanie zaginionej geometrii w architekturze Stargardu.

 • Zaprojektuj emocje

Czy kiedyś marzyliście, by znaleźć się na bezludnej wyspie? A może pragniecie ratować świat w obawie o zdominowanie go przez niesłychanie fantazyjne stwory? Warsztaty przeniosą was w odległe, nieosiągalne krainy, pełne zawiłych zagadek i niesamowitych historii. Tylko od was zależeć będzie, jak potoczy się wasza naładowana emocjami opowieść. W trakcie trwania spotkania porozmawiamy o emocjach – co je wywołuje, jak je okazujemy. Znajdziecie tu także mnóstwo kreatywnych zadań do wykonania: aktorskie odgrywanie przypisanych ról, rysowanie własnych emocji czy zaprojektowanie 'własnego ja' znaną na całym świecie 'czcionką Strzemińskiego'. W trakcie cyklu, wyświetlone zostaną także tradycyjne opowieści z takich krain, jak: Gruzja, Afryka czy Chiny. Działania: wspólna gra w kostki edukacyjne: kostki opowieści (story cubes) – wymyślanie, odczytywanie, przypisywanie i rysowanie własnych historii, aktywność performatywna łącząca mimikę twarzy - żywe rzeźby, rysowanie emocji na specjalnie wydrukowanym zarysie twarzy, opisywanie odczuć przy użyciu tzw. 'czcionki Strzemińskiego'.

 • Oswój stwora!

Zajęcia mają charakter warsztatów artystyczno-literackich. W ich trakcie uczestnicy dowiedzą się czym jest, a także komu i do czego służył herb. Poznamy zwierzęta, które umieszczano na herbach i wspólnie zastanowimy o jakich cechach charakteru mogły opowiadać. Towarzystwa dotrzymają nam również fantastyczne stwory takie jak gryf, bazyliszek, smok i syrena. Każdy z uczestników będzie miał okazję stworzyć swój własny herb rodowy i za jego pomocą opowiedzieć historię o sobie, swoich cechach i marzeniach.

* * *

Cennik zajęć:

Koszt udziału w zajęciach to 5 zł od osoby.

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy:
-osobiste: w Muzeum przy Rynku Staromiejskim 3 lub w Bastei w Parku Piastowskim 1;
-telefoniczne: nr 91-577-25-56 lub 91-577-18-85;
-e-mailowe: p.antczak@muzeum-stargard.pl lub p.jakubiak@muzeum-stargard.pl.


*Uczestnicy zajęć „Klucz do Bastei” dodatkowo zobowiązani są do wykupienia biletów wstępu na wystawę stałą prezentowaną w Bastei.
**Uczestnicy warsztatów powinni przynieść ze sobą gładką, bawełnianą ściereczkę do naczyń, w którą będą mogli zawinąć przygotowany w trakcie warsztatów papier.

 

ZAJĘCIA OKAZJONALNE - DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

 • Muzealny detektyw

Myślisz, że jesteś spostrzegawczy? Lubisz zagadki? A może zawsze marzyłeś, żeby zostać słynnym odkrywcą, który odnajdzie zagubione skarby? Każdy z Was może zostać muzealnym detektywem! Wspólnie postaramy się odkryć tajemnice, które kryje Basteja i gmach Muzeum przy Rynku Staromiejskim, odnaleźć ukryte w nich skarby i rozwiązać zagadki przeszłości.

Gra dla grup zorganizowanych 5-10 os., koszt 10 zł /os., zapisy telefonicznie lub e-mailem.

 • Escape Room Basteja: Śmierć muzealnika

Jesteście grupą śledczych, którzy zostali wezwani na miejsce zbrodni. Poprzedniej nocy zamordowany został muzealnik, pracujący na wystawie w Bastei. Podczas inspekcji sali, na której doszło do morderstwa, nagle drzwi się zatrzaskują. Zostajecie zamknięci i musicie wziąć udział w tajemniczej grze... Kto jest zabójcą? Jak doszło do zbrodni? Kto was zamknął? Żeby odpowiedzieć na te pytania i wyjść z tego cało macie godzinę...

Gra dla grup zorganizowanych 2-5 os., wiek pow. 14 lat, koszt 20 zł /os., zapisy telefonicznie lub e-mailem.

 • Escape Room Basteja: Duchy Bastei

Zwiedzacie Basteję w Stargardzie. Gdy wchodzicie do pierwszej sali, drzwi zatrzaskują się i rozlega się głos… „witajcie… zostańcie tu dłużej… zostaniecie tu na bardzo długo…”. Kto lub co nawiedza Basteję? Czego chce? Czy uda Wam się wyjść i rozwiązać zagadkę? Po godzinie wszystko się wyjaśni.

Gra dla grup zorganizowanych 2-5 os., wiek pow. 14 lat, koszt 20 zł /os., zapisy telefonicznie lub e-mailem.

ost. aktualizacja: 2016-08-29
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: