Oferty pracy

utworzono : 2017-08-10 Odsłon: 4149

Nabór na stanowisko Pomoc muzealna

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

ogłasza nabór na stanowisko:

Pomoc muzealna

 

Od kandydatów oczekujemy:

-        wykształcenie średnie lub wyższe

-        znajomości obsługi kasy fiskalnej

-        dyspozycyjności i dostosowania się do zmiennych warunków pracy

-        umiejętności pracy w zespole

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

-        obsługa kasy i sprzedaż biletów oraz wydawnictw

-        informowanie o ofercie Muzeum Archeologiczno-Historycznego

-        przygotowanie obiektu do zwiedzania

-        opieka nad zwiedzającymi Muzeum Archeologiczno-Historyczne

-         obowiązek utrzymania czystości w miejscu pracy oraz utrzymywanie porządku przy obiektach będących aktualnie w użytkowaniu Muzeum

-        pomoc w montażu i demontażu wystaw stałych i czasowych

-        pomoc w realizacji imprez

-         przeprowadzanie drobnych napraw i remontów

Oferujemy:

-        umowę o pracę

-        pracę w niezwykłych obiektach

-        godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

Uwagi dodatkowe:

1.       Nabór ma charakter dwustopniowy:

-        pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną

-        drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna

2.       Oferty, które wpłyną do Muzeum Archeologiczno-Historycznego niekompletne lub po niżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

3.       Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone

4.       Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/578 38 35     

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 10.09.2017 r. (liczy się data wpływu do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie) CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie opatrzonych klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Rynek Staromiejski 2-4 73-110 Stargard z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko – Pomoc muzealna”.

utworzono : 2017-08-10
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: