Oferty pracy

utworzono : 2017-08-10 Odsłon: 3085

Nabór na stanowisko Sprzątaczka

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

ogłasza nabór na stanowisko:

Sprzątaczka

 

Od kandydatów oczekujemy:

-        wykształcenie podstawowe lub średnie

-        dyspozycyjność

-        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku

-        umiejętności pracy w zespole

-        odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

-        utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania

-        zamiatanie, mycie podłóg i schodów

-        mycie lamp, drzwi

-        mycie sanitariatów, glazury, umywalek

-        mycie okien i ram

-        wynoszenie śmieci

-        dbanie o czystość wokół Muzeum

Oferujemy:

-        umowę o pracę na ½ etatu

-        pracę w niezwykłych obiektach

Uwagi dodatkowe:

1.       Nabór ma charakter dwustopniowy:

-        pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną

-        drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna

2.       Oferty, które wpłyną do Muzeum Archeologiczno-Historycznego niekompletne lub po niżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

3.       Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone

4.       Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/578 38 35     

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 10.09.2017 r. (liczy się data wpływu do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie) CV, listu motywacyjnego, oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie opatrzonych klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Rynek Staromiejski 2-4 73-110 Stargard z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko – Sprzątaczka”.

utworzono : 2017-08-10
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: