Oferty pracy

utworzono : 2018-04-25 Odsłon: 2575

Nabór na stanowisko kandydata do obsługi ruchu turystycznego w Kolegiacie Mariackiej w Stargardzie

Dyrektor Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie

poszukuje kandydata do obsługi ruchu turystycznego w Kolegiacie Mariackiej

w Stargardzie

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum wykształcenie średnie
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 • dyspozycyjność i dostosowanie się do zmiennych warunków pracy

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

 • obsługa kasy i sprzedaż biletów oraz wydawnictw
 • informowanie o ofercie Muzeum Archeologiczno - Historycznego
 • przygotowanie obiektu do zwiedzania
 • obowiązek utrzymania czystości w miejscu pracy
 • prowadzenie ewidencji ilości osób odwiedzających Kolegiatę Mariacką

Oferujemy:

 • umowę zlecenie
 • pracę w niezwykłym obiekcie

Uwagi dodatkowe:

 1. Nabór ma charakter dwustopniowy:
 • pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną
 • drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna
 1. Oferty, które wpłyną do Muzeum niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
 2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone
 3. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/578 38 35     

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 10.05.2018 r. (liczy się data wpływu do Muzeum w Stargardzie) CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie opatrzonych klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Rynek Staromiejski 2-4 73-110 Stargard z dopiskiem: „ Pracownik – Kolegiata Mariacka”

 

 

 

 

 

 

utworzono : 2018-04-25
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: