Oferty pracy

aktualizowano: 2019-01-28 Odsłon: 3267

Nabór na stanowisko konserwatora zabytków archeologicznych

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

ogłasza nabór na stanowisko:

Konserwator zabytków archeologicznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub wykształcenie wyższe na kierunku archeologia o specjalności: konserwacja zabytków archeologicznych
 • znajomości obsługi komputera, pakiet MS Office
 • dyspozycyjności i dostosowania się do zmiennych warunków pracy
 • umiejętności pracy w zespole
 • mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
 • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

 • współprowadzenie działalności Pracowni Konserwacji
 • konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych
 • sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z dokumentacją fotograficzną
 • nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia
 • przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania Pracowni

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w niezwykłych obiektach

Uwagi dodatkowe:

 1. Nabór ma charakter dwustopniowy:
 • pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną
 • drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna
 1. Oferty, które wpłyną do Muzeum Archeologiczno-Historycznego niekompletne lub po niżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
 2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone
 3. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/578 38 35     

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31.03.2019 r. (liczy się data wpływu do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie) CV, listu motywacyjnego, klauzuli informacyjnej dołączonej do ww. ogłoszenia (w załączniku) oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie opatrzonych klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE (Dz. U. Unii Europejskiej Nr L119/1 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze wymienione powyżej” na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Rynek Staromiejski 2-4 73-110 Stargard lub email: a.motyl@muzeum-stargard.pl z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko –Konserwator zabytków archeologicznych”.

 

aktualizowano: 2019-01-28
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: