Oferty pracy

aktualizowano: 2019-06-26 Odsłon: 2481

Nabór na stanowisko pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

ogłasza nabór na stanowisko:

pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną

umowa na czas określony

Od kandydatów oczekujemy:

-        wykształcenie wyższe w zakresie historii lub socjologii

-        znajomości obsługi komputera, pakiet MS Office

-        dyspozycyjności i dostosowania się do zmiennych warunków pracy

-        umiejętności pracy w zespole

-        mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego

-        umiejętność planowania i zdolności organizacyjne

-        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku

 

Preferowane wymagania dodatkowe:

-        znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią i dziedzictwem narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem historii Stargardu i Pomorza

-        publikacje na tematy związane z profilem działalności muzeum

 

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

-        gromadzenie, katalogowanie i opracowywanie naukowe zbiorów muzealnych

-        opracowywanie scenariuszy wystaw, organizacja i aranżacja wystaw

-        realizowanie kwerend i udostępnianie zbiorów oraz dokumentacji

-        opracowywanie i przygotowanie publikacji związanych z profilem działalności muzeum

-        przygotowanie i wygłaszanie wykładów w ramach działalności naukowej i edukacyjnej, szkoleniowej i popularyzatorskiej

-        współpraca w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działań muzeum

 

Oferujemy:

-        umowę o pracę

-        pracę w niezwykłych obiektach

Uwagi dodatkowe:

1.       Nabór ma charakter dwustopniowy:

-        pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną

-        drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna

2.       Oferty, które wpłyną do Muzeum Archeologiczno-Historycznego niekompletne lub po niżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

3.       Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone

4.       Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/578 38 35     

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 25.07.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie opatrzonych klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Rynek Staromiejski 2-4 73-110 Stargard z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną”

aktualizowano: 2019-06-26
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: