Przetargi

utworzono : 2018-10-25 Odsłon: 990

Informacja o udzieleniu zamówienia

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie uprzejmie informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki dot. ”Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie”.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzgodnionej wstępnie z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ust. 1 PZP, zwanej dalej „dokumentacją projektowo-kosztorysową remontu i modernizacji budynków Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie oraz adaptacji strychów w obiektach przy Rynku Staromiejskim 2-4”, na zakres prac, na który składa się:

a) kapitalny remont i modernizacja obiektów przeznaczonych na cele muzealne położonych w Stargardzie przy Rynku Staromiejskim 2-4 (działka nr 225 ob. 11 miasto Stargard oraz działka nr 227 ob. 11 miasto Stargard), wpisanych do rejestru zabytków pod nr A-1469 z dnia 8 i 10 października 1990 r. i pod nr A-1470 z dnia 8 listopada 1990 r.;

b) adaptacja strychów w kamienicach oraz w odwachu, położonych w Stargardzie przy Rynku Staromiejskim 2-4, z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, sanitarne, zaplecze socjalne oraz salę konferencyjno-edukacyjną (działka nr 225 ob. 11 miasto Stargard oraz działka nr 227 ob. 11 miasto Stargard), wpisanych do rejestru zabytków pod nr A-1469 z dnia 8 i 10 października 1990 r. i pod nr A-1470 z dnia 8 listopada 1990 r.;

 1. Wartość zamówienia: 393 600,00 zł brutto
   
 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 67 ust. 1 pkt 4) PZP. W poprzednim przetargu nie wpłynęła żadna oferta, zaś pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione
   
 3. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2018 r.
   
 4. O zamiarze udzielenia zamówienia poinformowano w dniu 25.10.2018 r.
   
 5. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Konsorcjum wykonawców, w skład którego wchodzi:

 1. Studio A4 Spółka projektowa sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 20 (jako „Lider Konsorcjum”)
 2. p. Krzysztof Gnat prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia Architektoniczna PERSPEKTYWA Krzysztof Gnat” z siedzibą przy ul. Panieńskiej 3/8 w Szczecinie
 1. Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2 PZP zamieszczono dnia 25.10.2018r.
utworzono : 2018-10-25
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: