Przetargi

utworzono : 2018-07-05 Odsłon: 1010

Informacja o unieważnieniu przetargu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie jako Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017r. poz. 1579-dalej „PZP”),  informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie”.

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  93  ust  1  pkt  1 PZP  postępowanie  o  udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

utworzono : 2018-07-05
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: