m

Działalność naukowa

aktualizowano: 2013-09-25 Odsłon: 2424

Mała ojczyzna - wczoraj i dziś. Stargard na starych pocztówkach i współczesnych fotografiach. Kleine Heimat - gestern und heute. Stargard auf alten Postkarten und heutigen Fotografien.

Autor projektu: Jolanta Aniszewska
Komisarz wystawy: Jolanta Aniszewska
Przygotowanie katalogu: Jolanta Aniszewska, Sławomir Preiss
Czas realizacji: 1999 rok

Projekt obejmował przygotowanie wystawy, sesję naukową oraz wydanie katalogu materiały posesyjne. Miał on na celu przybliżenie przeszłości i kultury miasta jej dawnym i obecnym mieszkańcom. Zaproszeni na sesję wybitni prelegenci, którzy zawodowo zajmują się historią i kulturą miast Pomorza Zachodniego a między innymi i Stargardem, reprezentujący stronę polską jak i niemiecką, mówili o kształtowaniu nowej świadomości historycznej pozbawionej nacjonalizmów, o integracji i zacieśnianiu współpracy pomiędzy stroną niemiecką i polską.

Z referatami wystąpili także zaproszeni goście reprezentujący partnerskie miasto Stralsund wchodzące w skład Euroregionu Pomerania oraz członkowie Towarzystwa Ojczyźnianego z Elmshorn. Badania nad historią i kulturą Stargardu przebiegały dotąd w dwóch odrębnych płaszczyznach, prowadzone były przez historiografię niemiecką i polską. Zrealizowanie niniejszego projektu stworzyło możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz formułowania dalszych postulatów badawczych. Zapoczątkowało tym samym owocną współpracę między stroną polską i niemiecką.

aktualizowano: 2013-09-25
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: