m

Działalność naukowa

aktualizowano: 2013-09-12 Odsłon: 3030

W obliczu Boga i śmierci – w służbie człowiekowi. Konserwacja muzealiów sakralnych i funeralnych ze zbiorów Muzeum w Stargardzie. Część II.

Autor projektu: Jolanta Aniszewska
Czas realizacji: 2009 rok
Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego: Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 2: Rozwój instytucji muzealnych.

Do konserwacji w ramach tego projektu zostało wybranych 59 eksponatów ze zbiorów Muzeum w Stargardzie. Datowane są na XVI – XX w. Zostały pozyskane drogą darów lub też były zabezpieczone przez Muzeum podczas prac terenowych lub archeologicznych. Obiekty te są jednorodne pod względem rzeczowym – są to przedmioty ściśle związane ze sferą religijną i obrzędowością pogrzebową. Dobór eksponatów na potrzeby niniejszego projektu bezpośrednio wynika z założeń jakie Muzeum przyjęło przy realizacji projektu z 2008 r. Oba projekty mają bliźniacze tytułu. W istocie projekt niniejszy jest rozszerzoną kontynuacją pierwszego. W poprzednim projekcie znajdowały się: portret, naczynia sakralne i świeckie oraz wybrane funeralia. W tym oprócz tych ostatnich znalazły się także przedmioty związane z wyposażeniem kościołów (krzyże, tablica pamiątkowa, tablica na wersety z Biblii), detale zewnętrzne (krzyże ze zwieńczeń pomorskich kościołów). Funeralia w większości pochodzą z prac archeologicznych prowadzonych na terenie dawnego klasztoru augustianów w Stargardzie. Ten zespół obiektów został pozyskany do zbiorów muzealnych w latach 2006-2007. Wśród tej grupy obiektów znajdują się: cynowe tablice epitafijne, epitafia wykonane w innych materiałach, żeliwna płyta nagrobna, krzyże nagrobne oraz detale takie jak: panoplia i anioł.

Proweniencję pomorską mają wszystkie obiekty funeralne. W grupie tej wyróżniają się epitafia, które ze względu na materiał z którego je wykonano można podzielić na trzy grupy: epitafia drewniane z Krępcewa w pow. stargardzkim (MS/S/949; MS/S/950), cynowe tablice trumienne z Koszewa w powiecie stargardzkim (MS/S/944; MS/S/945; MS/S/946; MS/S/947) oraz epitafia z powiatu słupskiego, z przedstawieniami wianków wykonane z wielu materiałów (szkło, drewno, papier, tkanina, metal; MS/S/952; MS/S/953). Wśród krzyży i detali nagrobnych wyróżnia się duży drewniany krzyż z Bralęcina w powiecie stargardzkim (MS/S/954). Jest to jedyna pozostałość dawnego cmentarza. Pozostałe krzyże oraz płyta nagrobna pochodzą z powiatu pyrzyckiego (MS/H/887; MS/H/888; MS/S/956; MS/S/955).

1. Tablica inskrypcyjna trumienna, Pomorze, Koszewo, cyna, odlew, rytowanie, XVIII w.; MS/S/944
2. Tablica inskrypcyjna trumienna, Pomorze, Koszewo, cyna, odlew, rytowanie, XVIII w.; MS/S/945
3. Tablica inskrypcyjna trumienna, Pomorze, Koszewo, cyna, odlew, rytowanie, XVIII w.; MS/S/946
4. Tablica inskrypcyjna trumienna, Pomorze, Koszewo, cyna, odlew, rytowanie, XVIII w.; MS/S/947
5. Plakieta dekoracyjna - panoplia, Pomorze, Koszewo, cyna, odlew, XVIII w. MS/S/948
6. Epitafium; Pomorze, Krępcewo, pow. Stargard; drewno; polichromia;1861 r.; MS/S/949
7. Epitafium; Pomorze, Krępcewo, pow. Stargard; drewno, toczenie; polichromia; 1842 r.; MS/S/950
8. Tablica na wersety z Biblii; Krępcewo, pow. Stargard; drewno, toczenie; XIX w.; MS/S/951
9. Krzyż ołtarzowy, Stargard; drewno polichromowane, 1840 r.; w. MS/S/869
10. Płyta nagrobna; Pomorze, żeliwo, odlew; XIX w.; MS/S/955
11. Tablica pamiątkowa, autor: H. Gottschalk, O. Hamann, Stargard, drewno, relief, 1927 r.; MS/S/814
12. Krzyż nagrobny; Bralęcin, pow. Stargard; drewno(dębina), płaskorzeźba; pocz. XXw.; MS/S/954
13. Krzyż nagrobny, Dobropole, pow. Stargard, żeliwo, odlew, XIX w.; MS/H/887
14. Krzyż nagrobny, Dobropole, pow. Stargard, żelazo, kucie, XIX w.; MS/H/888
15. Krzyż nagrobny, Pomorze; żeliwo, odlew, II poł. XIX w.; MS/S/956
16. Krzyż, Strzebielewo, pow. Stargard; żelazo, kucie, XVI w., MS/S/957
17. Krzyż, Sławęcin, pow. Choszczno; żelazo, kucie, XVI- XVII w., MS/S/958
18. Krzyż, Stargard (pochodzi z nieistniejącego obecnie kościoła św. Józefa); odlew, żeliwo, XIX w.; MS/S/960
19. Anioł, Kunowo, pow. Stargard; żeliwo, odlew; XIX w.; MS/S/959
20. Epitafium; Możdżanowo, pow. słupski. drewno, papier, tkanina, metal, szkło; XIX w.; MS/S/952
21. Epitafium, Możdżanowo, pow. słupski. drewno, papier, tkanina, metal, szkło; pocz. XX w.; MS/S/953

Dużą, bardzo spójną i jednorodną grupę stanowią obiekty funeralne pochodzące z prac archeologicznych na terenie dawnego klasztoru Augustianów w Stargardzie oraz Kaplicy Mariackiej w kościele NMP w Stargardzie. Są to m. in. antaby, fragmenty okuć i aplikacje. Antaby trumienne to uchwyty służące do przenoszenia trumny, umieszczane na boku jej dolnej części. Część antab zachowała się wraz z fragmentami okuć, które zdobiły miejsce przyczepu antaby do deski trumny. Gwoździe służyły do łączenia desek trumny, natomiast śruba najprawdopodobniej służyła do zamykania lub zapieczętowywania wieka trumny. Trzpień służył do mocowania antaby.

22. Antaba, XVII/XVIII w., 493/IIb/A/S
23. Antaba, XVII/XVIII w., 500/IIb/A/S
24. Antaba, XVII/XVIII w., 501/IIb/A/S
25. Antaba, XVII/XVIII w., 507/IIb/A/S
26. Antaba, XVII/XVIII w., 509/IIb/A/S
27. Antaba z fragmentami okuć, XVII/XVIII w., 557/IIb/A/S
28. Antaba z okuciami, XVII/XVIII w., 566/IIb/A/S
29. Antaba, XVII/XVIII w., 583/IIb/A/S
30. Antaba, XVII/XVIII w., 585/IIb/A/S
31. Antaba, XVII/XVIII w., 586/IIb/A/S
32. Antaba, XVII/XVIII w., 587/IIb/A/S
33. Antaba, XVII/XVIII w., 589/IIb/A/S
34. Antaba z fragmentami okuć, XVII/XVIII w., 644/IIb/A/S
35. Antaba z fragmentami okuć, XVII/XVIII w., 645/IIb/A/S
36. Antaba z fragmentami okuć, XVII/XVIII w., 646/IIb/A/S
37. Antaba z fragmentami okuć, XVII/XVIII w., 647/IIb/A/S
38. Antaba z fragmentami okuć, XVII/XVIII w., 649/IIb/A/S
39. Fragmenty okuć, gwoździe i trzpień XVII/XVIII w., 817/IIb/A/S
40. Antaba z fragmentami okucia, żelazo, XVII/XVIII w., 820/IIb/A/S
41. Antaba z okuciami, XVII/XVIII w., 822/IIb/A/S
42. Antaba z okuciami, XVII/XVIII w., 823/IIb/A/S
43. Antaba z okuciami, gwoździe, XVII/XVIII w., 866/IIb/A/S
44. Antaba z okuciami, XVII/XVIII w., 867/IIb/A/S
45. Antaby z okuciami, XVII/XVIII w., 869/IIb/A/S
46. Antaba z okuciami, XVII/XVIII w., 871/IIb/A/S
47. Fragmenty okuć, gwoźdź, XVII/XVIII w., 872/IIb/A/S
48. Dwie antaby, XVII/XVIII w., 894/IIb/A/S
49. Fragmenty okuć, śruba, XVII/XVIII w., 895/IIb/A/S
50. Antaba z okuciami, XVII/XVIII w., 898/IIb/A/S
51. Antaba z okuciami, XVII/XVIII w., 899/IIb/A/S
52. Antaba, XVII/XVIII w., 900/IIb/A/S
53. Antaba z okuciem, XVII/XVIII w., 901/IIb/A/S
54. Antaba, XVII/XVIII w., 902/IIb/A/S
55. Tablica trumienna, XVIII w., 249/IIc/A/S
56. Antaby, okucia, XVII/XVIII w., 917/IIb/A/S
57. Fragmenty cynowych aplikacji trumiennych, XVIII w., nr inw. pol. 1/KM/A/S
58. Fragmenty tablic trumiennych, XVII/XVIII w., nr inw. pol. 2/KM/A/S
59. Fragmenty okuć trumiennych, gwoździe, XVII/XVIII w., nr inw. pol. 3/KM/A/S

aktualizowano: 2013-09-12
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: