m

Projekty

utworzono : 2020-10-29 Odsłon: 511

Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Cz. 7

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie kontynuuje projekt, którego celem jest utworzenie magazynu zabytków archeologicznych.

W bieżącym roku zadanie realizowane jest pod nazwą: Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Cz. 7. Dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury. Kolejny etap tej inwestycji, zlokalizowanej w przyziemiu Szkoły Podstawowej nr 11 w Stargardzie, polegać będzie na wykonaniu prac budowlanych oraz zakupie wyposażenia magazynu.  

Plan uruchomienia magazynu archeologicznego wpisuje się w działalność MAH w Stargardzie wynikającą z celów i zadań zapisanych w statucie dotyczących gromadzenia, przechowywania, konserwowania, udostępniania i upowszechniania zbiorów. Obecnie zbiory własne MAH w Stargardzie liczą kilkaset tysięcy zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań archeologicznych. Trzeba podkreślić, że ich liczba stale się powiększa. Są to głównie wyroby gliniane, ceramiczne, metalowe, skórzane, szklane, z poroża i kości zwierząt.

utworzono : 2020-10-29
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: