m

Projekty

utworzono : 2019-05-21 Odsłon: 1344

Archeologia Stargardu t.4. Wojna trzydziestoletnia: pożar miasta w dniu 7 października 1635 r.

W roku 2019 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie rozpoczęło realizację zadania pod nazwą Archeologia Stargardu t.4. Wojna trzydziestoletnia: pożar miasta w dniu 7 października 1635 r. Zadanie to uzyskało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu  Ochrona zabytków archeologicznych. Celem projektu jest upowszechnienie, prezentacja, analiza i interpretacja źródeł archeologicznych związanych z okresem wojny trzydziestoletniej, uzyskanych podczas badań na terenie Starego Miasta w latach 2003-2009.

Wydarzenia wojny trzydziestoletniej odcisnęły piętno na dziejach dzisiejszych ziem północno-zachodniej Polski i Stargardu: utrzymanie kwaterującego regimentu cesarskiego wojska, zacięte walki toczone o miasto między wojskami szwedzkimi i cesarskimi, a w ostateczności zaprószony 7 października 1635 r. pożar, który strawił większość miasta w tym budynki użytku publicznego (nietknięty pozostał jedynie kościół pw. św. Jana Chrzciciela i 18 domów stojących w jego pobliżu) doprowadziły do zahamowania rozwoju miasta na ponad pół wieku. Świadectwa tych zdarzeń odnajdywane w ziemi są bardzo istotne dla historii nie tylko miasta, ale i całego Pomorza Zachodniego.

W ramach projektu badaniom zostaną poddane pozostałości materialne w postaci wyrobów ceramicznych, zabytków metalowych oraz szklanych, a także przeprowadzone specjalistyczne analizy metaloznawcze składu chemicznego zabytków oraz petrograficzne tła czerepu oraz składu chemicznego ceramiki. Każdy wątek badawczy zostanie opracowany w oparciu o odkryte zabytki archeologiczne, dostępne źródła archiwalne, literaturę porównawczą oraz doświadczenie specjalistów z różnych dziedzin nauki.

Podsumowaniem zadania będzie publikacja interdyscyplinarnej monografii „Wojna trzydziestoletnia: pożar miasta w dniu 7 października 1635 r.”. Będzie ona już czwartym tomem zapoczątkowanej w 2012 r. serii wydawniczej „Archeologia Stargardu”. Tak jak dotychczas, monografia będzie mieć charakter opracowania zbiorowego, w którym znajdą się autorskie artykuły 6 naukowców.

 

Czas realizacji zadania: 2019 rok

utworzono : 2019-05-21
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: