m

Publikacje

aktualizowano: 2013-09-25 Odsłon: 2214

Ludwisarstwo stargardzkie XV-XVII w.

Marcin Majewski
Stargard 2005
ISBN 83-920332-0-5


 

Praca niniejsza obejmuje prawdopodobnie najmniej poznany obszar sztuki późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej na Pomorzu. (...) Ważne miejsce zajmuje analiza stylistyczna, formalnai porównawcza dekoracji fryzowej, pakietowej oraz inskrypcji.(…) Ograniczenie pracy do stargardzkiego ośrodka ludwisarskiego ma swoje uzasadnienie. Przede wszystkim umożliwiło zebranie szczegółowego katalogu dzwonów stargardzkiej roboty, dzięki któremu można było związać nazwiska mistrzów z tym miastem, dokonać podziału chronologicznego działalności warsztatów oraz przeprowadzić analizy ich wytworów. (…) Chronologicznie praca zawiera się od lat około 1400 r. do połowy XVII stulecia i obejmuje całość zagadnienia określonego tytułem.
Fragment wstępu ww. publikacji.

aktualizowano: 2013-09-25
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: