m

Publikacje

utworzono : 2021-05-26 Odsłon: 733

Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej. Wybrane problemy.

Redakcja
Paweł Migdalski
Poznań - Stargard 2021
ISBN 978-83-61456-73-5 (MAH)
ISBN 978-83-7986-342-6 (Bogucki WN)

Publikacja „(…) wychodzi naprzeciw potrzebie gruntownego badania, poddawania dyskusji i ocenie procesów odbudowy miast po 1945 roku. Dotyczy to w szczególności ziem przyłączonych do Polski po zakończeniu drugiej wojny światowej, gdzie poza wyzwaniami natury ekonomicznej dużą rolę odgrywały względy ideologiczne i zupełny brak relacji emocjonalnych z zastanym krajobrazem kulturowym wśród nowych mieszkańców regionu w pierwszych powojennych latach. Duże rozbieżności w ocenie skali tego, co udało się ocalić, a co zostało utracone bezpowrotnie, a także żywiołowość prowadzonych na ten temat w ostatnich latach debat pokazują, że zagadnienia te do dziś zawierają wiele nierozstrzygniętych kwestii. Za niezwykle cenny należy uznać fakt, że w ramach prac nad niniejszą książką do naukowej dyskusji nad odbudową miast Pomorza Zachodniego zaproszeni zostali przedstawiciele różnych profesji – historycy, archeolodzy, architekci, konserwatorzy zabytków, a także literaturoznawcy i historycy sztuki. (…)

Naszkicowany we wstępie przez Pawła Migdalskiego wymowny obraz „staromiejskiej łąki” dziś należy już do przeszłości. Autorzy zamieszczonych w tej publikacji prac pokazują z jakim trudem, w jakich zmaganiach – nie zawsze zakończonych sukcesem – miał miejsce proces odbudowy w poszczególnych miastach. Dziś wiedza ta potrzebna jest zarówno włodarzom podejmującym konkretne decyzje, jak licznym miejskim aktorom, którym leży na sercu ich mała ojczyzna i którzy wiedze o niej wykorzystują nie tylko do czynienia jej piękniejszą, lecz także do wzmacniania i rozwijania lokalnych tożsamości.”

                                                                       Z recenzji prof. dr hab. Beaty Halickiej

utworzono : 2021-05-26
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: