m

Publikacje

utworzono : 2020-06-08 Odsłon: 909

Stargardzkie starożytności 2.0

Karolina Bucka

Stargard 2020

ISBN 978-83-61456-38-4

Publikacja Stargardzkie starożytności 2.0 to katalog wystawy czasowej o tym samym tytule, którą można zwiedzać od marca do końca roku 2020 w gmachu głównym Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie przy Rynku Staromiejskim. Prezentowane muzealia znaleziono na terenie obecnego powiatu stargardzkiego, a pochodzą ze zbiorów w/w muzeum oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Katalog to 98 kart, na których znalazły się zarówno pojedyncze zbytki jak i inwentarze grobów oraz skarby. Każdy z nich sfotografowano i przedstawiono w osobnych rejestrach, podając miejsce i okoliczności znalezienia, opis z dokładnymi wymiarami, numer inwentarzowy oraz literaturę, a w kilkudziesięciu przypadkach numer teczki archiwalnej. Karty rozdzielono chronologicznie na cztery okresy: schyłkowy paleolit, mezolit; neolit; epoka brązu, wczesna epoka żelaza; okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich, okres wędrówek ludów. Każdy z rozdziałów poprzedzono wstępem, w którym opisano zmiany społeczno-kulturowe jakie zachodziły w każdej z wymienionych epok.

utworzono : 2020-06-08
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: