m

Nagrody

utworzono : 2015-05-27 Odsłon: 2472

Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2014

Celem projektu „Muzeum bez granic. Nowe formy edukacyjne dla młodzieży polskiej i niemieckiej w Bastei.” było rozszerzenie istniejącej oferty edukacyjnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Projekt zakładał współpracę oraz zapoznanie się edukatorów muzealnych, polskich i niemieckich, z nowymi metodami edukacji oraz wypracowanie przez MAH programu lekcji muzealnej opartej na najlepszych i cieszących się największą popularnością wśród odbiorców pomysłach stosowanych w muzeach po obu stronach granicy. Jest on kontynuacją współpracy pomiędzy placówkami muzealnymi w Stargardzie Szczecińskim i Neubrandenburgu, podjętej w ramach wcześniejszego projektu "Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim" zakończonego we wrześniu 2013 roku.
 
Programem objęto dwie grupy docelowe: w pierwszym etapie wzięła udział grupa edukatorów muzealnych z kilku wybranych muzeów polskich oraz muzeów niemieckich – łącznie 24 osoby. Grupa ta podczas wspólnego 3-dniowego wyjazdu studyjnego miała okazję zapoznać się z ofertą lekcji muzealnych, zajęć dodatkowych, spotkań tematycznych i imprez towarzyszących, proponowaną przez każde z odwiedzonych muzeów, a także poznała zaplecze i funkcjonowanie poszczególnych działów edukacji. Uczestnicy mogli również przyjrzeć się metodom propagowania tego typu działalności po stronie polskiej i niemieckiej. Drugą grupą docelową były dzieci i modzież - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów polskich i niemieckich, które zweryfikowały projekt w praktyce. Powstały 2 grupy, które pod koniec realizacji projektu wzięły udział w zajęciach edukacyjnych w Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz integracyjnej imprezie historyczno-sportowej.
 
Lekcja "Klucz do Bastei" obejmuje zwiedzanie wystawy stałej w Bastei oraz zajęcia, na których można m.in. spróbować jak i czym dawniej pisano, dotknąć wyrobów wykonywanych przez dawnych rzemieślników czy też poczuć się jak dawni obrońcy Stargardu. Po obejrzeniu wystawy uczestnicy wykonują zadania w postaci gier edukacyjnych na tabletach. Każdy z nich otrzymuje również książeczkę edukacyjną „Klucz do Bastei”.
utworzono : 2015-05-27
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: